< >
Kening
 
 

‘Living Lab voor Natuurinclusieve landbouw’

Nieuws  • 9 juli 2015   
 
 
 
 

‘Living Lab voor Natuurinclusieve landbouw’ is een initiatief van Kening fan ‘e Greide. Met verschillende mensen en organisaties wordt momenteel hard gewerkt aan een netwerk dat rendabele innovaties voor natuurinclusief boeren gaat helpen ontwikkelen. Een samenspel tussen erfbetreders, kennisinstellingen, natuurorganisaties, overheden en natuurlijk de boeren zelf.

Deelnemende boeren staan voor een ‘natuuruitdaging’. Hoe geef je bijvoorbeeld weidevogels een goede plek in de bedrijfsvoering, of kun je inklinking van veenweide tegengaan en de daarmee gepaarde effecten op CO2-uitstoot en kosten voor waterbeheer?

Uitdagingen in het Lab
Het Living Lab is een netwerk in wording van bestaande en nieuwe initiatieven die bijdragen aan antwoorden op die natuurinclusieve uitdaging. Boeren, erfbetreders, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheden buigen zich samen over vragen als: Hoe komen we tot passende verdienmodellen? Zetten we in op extra geld per liter melk (Boerengilde-model) of een ander type bedrijfsfinanciering (vormen van groen-financiering)? En hoe gaan we op gebiedsniveau samenwerken aan ecologische doelen? De vragen zullen altijd een economische, ecologische of sociaal-culturele invalshoek hebben. Central rol spelen de landeigenaren, met name boeren.

living-lab

Veelbelovende start
In februari van dit jaar kondigden Kening fan ‘e Greide en provincie Fryslân het Living Lab aan tijdens de nationale Natuurtop in Soesterberg. In maart volgde een workshop waarvoor veel belangstelling was. Tegelijkertijd werd Living Lab onderdeel van de provinciale coalitiebesprekingen, wat uiteindelijk leidde tot belangrijke steun van de coalitiepartijen. Inmiddels zijn we gestart met de uitwerking van het plan, waarbij zowel het ministerie van EZ als de provincie Fryslân helpen. Later dit jaar meer nieuws!

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je voorlopig contact opnemen met Klaas Sietse Spoelstra (klaassietse@nij-sicht.nl).

Ideeën masterstudenten
Een groep masterstudenten van Wageningen UR heeft, in opdracht van Kening fan ‘e Greide, ideeën uitgewerkt voor natuurinclusieve landbouw. Begin juli zijn deze gepresenteerd. Het internationale team bestond uit Willem Aberson, Sanne Benjamins, Jens van Erp, Marko Fumic, Qianqian Jiang, Irene Klaver en Bastiaan Vergouw.