< >
Kening
 

Maandag 19 februari – GROENLUNCH Raymond Klaassen

maandag 19 februari 2018, 11.45
gratis
 
 
 
 

Hoe zorgen we ervoor dat de biodiversiteit in Fryslân toeneemt?

Landelijk is onlangs het Deltaprogramma Biodiversiteit ondertekend. Maar hoe kunnen we hier in de praktijk en in de provincie handen en voeten aan geven, passend voor Fryslân?

Raymond Klaassen, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, laat aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe dat kan. Klaassen gaat daarbij uit van een integrale aanpak waarbij het landschap verschillende functies vervult en maakt daarbij onderscheid tussen economische, sociaal-culturele en ecologische waarden. Bij een duurzaam landschap zijn volgens Klaassen de functies in balans en versterken ze elkaar.

Een mooi voorbeeld van zo’n duurzaam landschap zijn de uiterwaarden van de rivieren. Naar aanleiding van dreigende dijkdoorbraken bij hoogwater zijn hier grootschalige nieuwe natuurgebieden aangelegd om de rivier ‘meer ruimte te geven’. Op deze manier werden de functies waterberging en natuur op een slimme manier verweven, waardoor economische lasten van hoogwater verdampt zijn. Tegelijkertijd zijn er zeer rijke biodiverse ecosystemen ontstaan die ook een grote meerwaarde voor lokaal toerisme hebben.

In de landbouw hebben we de afgelopen eeuw een steeds sterkere scheiding van functies gezien. De landbouw is sterk geïntensiveerd, waardoor weliswaar de productie enorm is toegenomen, maar tegelijkertijd heeft dit tot grote verliezen aan natuurlijke biodiversiteit en hoge milieukosten geleid. Ook heeft het landschap sterk ingeboet aan cultureel-historische waarden waardoor het steeds minder aantrekkelijk wordt om te wonen en te recreëren. Een mogelijke oplossing betreft natuurinclusieve landbouw, waarbij landbouw en natuur sterk verweven worden. Maar hoe zou deze natuurinclusieve landbouw er dan uit moeten zien? Aan de hand van een case studie in de Greidhoeke gaat Klaasen hier concreet op in.

Dr. Ir. Raymond Klaassen is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialisme is onderzoek naar akkervogels, binnen de context van natuurinclusieve landbouw. Klaassen is tevens kwartiermaker Deltaprogramma Biodiversiteit.

In verband met de catering verzoek ik u om zich aan te melden via info@friesemilieufederatie.nl. De lunch is geheel vegetarisch.

Er kunnen maximaal 80 mensen in de zaal, dus geef u snel op. Vol=vol.

 
 
 

Maandag 19 februari – GROENLUNCH Raymond Klaassen

Agenda  • 9 februari 2018   
 
 
 
 

Hoe zorgen we ervoor dat de biodiversiteit in Fryslân toeneemt?

Landelijk is onlangs het Deltaprogramma Biodiversiteit ondertekend. Maar hoe kunnen we hier in de praktijk en in de provincie handen en voeten aan geven, passend voor Fryslân?

Raymond Klaassen, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, laat aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe dat kan. Klaassen gaat daarbij uit van een integrale aanpak waarbij het landschap verschillende functies vervult en maakt daarbij onderscheid tussen economische, sociaal-culturele en ecologische waarden. Bij een duurzaam landschap zijn volgens Klaassen de functies in balans en versterken ze elkaar.

Een mooi voorbeeld van zo’n duurzaam landschap zijn de uiterwaarden van de rivieren. Naar aanleiding van dreigende dijkdoorbraken bij hoogwater zijn hier grootschalige nieuwe natuurgebieden aangelegd om de rivier ‘meer ruimte te geven’. Op deze manier werden de functies waterberging en natuur op een slimme manier verweven, waardoor economische lasten van hoogwater verdampt zijn. Tegelijkertijd zijn er zeer rijke biodiverse ecosystemen ontstaan die ook een grote meerwaarde voor lokaal toerisme hebben.

In de landbouw hebben we de afgelopen eeuw een steeds sterkere scheiding van functies gezien. De landbouw is sterk geïntensiveerd, waardoor weliswaar de productie enorm is toegenomen, maar tegelijkertijd heeft dit tot grote verliezen aan natuurlijke biodiversiteit en hoge milieukosten geleid. Ook heeft het landschap sterk ingeboet aan cultureel-historische waarden waardoor het steeds minder aantrekkelijk wordt om te wonen en te recreëren. Een mogelijke oplossing betreft natuurinclusieve landbouw, waarbij landbouw en natuur sterk verweven worden. Maar hoe zou deze natuurinclusieve landbouw er dan uit moeten zien? Aan de hand van een case studie in de Greidhoeke gaat Klaasen hier concreet op in.

Dr. Ir. Raymond Klaassen is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialisme is onderzoek naar akkervogels, binnen de context van natuurinclusieve landbouw. Klaassen is tevens kwartiermaker Deltaprogramma Biodiversiteit.

In verband met de catering verzoek ik u om zich aan te melden via info@friesemilieufederatie.nl. De lunch is geheel vegetarisch.

Er kunnen maximaal 80 mensen in de zaal, dus geef u snel op. Vol=vol.