< >
Kening
 

Wij Maken Nederland 7 – Places of Hope

maandag 05 maart 2018, 19.45
gratis
 
 

Hoe werken praktijk en beleid samen aan de grote ruimtelijke uitdagingen van deze tijd?

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven. Innovatieve landbouw, in harmonie met de natuur. 1 Miljoen nieuwe woningen in leefbare, energie-neutrale en klimaat adaptieve wijken. Een circulaire economie zonder afval en met eerlijke prijzen. Hoe zetten voorlopers in places of hope deze transities nu al in gang? Kunnen kunst en cultuur de landmakers uit de leefwereld verbinden met de beleidsmakers uit de systeemwereld? Samen met onder anderen Maarten Hajer, Hans Tijl en diverse landmakers gaan we in gesprek over een hoopvolle toekomst. Het wordt een inspiratievol pre-event van de manifestatie Places of Hope, die van 4 april tot eind november plaatsvindt in Leeuwarden, culturele hoofdstad 2018.

 

Programma

19.45 uur                  Inloop met sound design Places of Hope

20.00 uur                  Opening door moderator David van Zelm van Eldik (ministerie BZK)

´De grote opgaven voor Nederland´ door Hans Tijl (Directeur ruimtelijke ordening Ministerie van BZK)

´Een Nieuw Nederland in aanbouw?´ door Maarten Hajer (Professor Urban Future en curator manifestatie Places of Hope)

Teasers van de tentoonstelling Places of Hope door Michiel van Iersel (Non fiction en curator tentoonstelling Places of Hope)

Pitches noord Nederlandse praktijken van Landmaken

  • Dark Sky, feel the night door Nynke-Rixt Jukema (Architecte en initiatiefnemer Feel the Night)
  • Kening fan ´e Greide door Klaas Sietse Spoelstra (directeur Nij-sicht)

Discussie met zaal en sprekers over hoe Praktijk en Beleid (Leefwereld en Systeemwereld) elkaar kunnen en moeten vinden.

  • Wat heeft de Praktijk nodig van het Beleid voor het bijdragen aan de grote transities van deze tijd en vice versa?
  • Hoe kunnen kunst en cultuur en een relatienetwerk van landmakers de leef- en systeemwereld met elkaar verbinden??

Reflectie op deze onderzoeksvragen door Jannemarie de Jonge (WING) en David Dooghe (Vereniging Deltametropool) als penvoerders van het Co-referaat bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) door het platform Wij Maken Nederland.

22:00 uur                  Wrap-up en afsluiting

 
 
 

Wij Maken Nederland 7 – Places of Hope

Agenda  • 21 februari 2018   
 
 

Hoe werken praktijk en beleid samen aan de grote ruimtelijke uitdagingen van deze tijd?

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven. Innovatieve landbouw, in harmonie met de natuur. 1 Miljoen nieuwe woningen in leefbare, energie-neutrale en klimaat adaptieve wijken. Een circulaire economie zonder afval en met eerlijke prijzen. Hoe zetten voorlopers in places of hope deze transities nu al in gang? Kunnen kunst en cultuur de landmakers uit de leefwereld verbinden met de beleidsmakers uit de systeemwereld? Samen met onder anderen Maarten Hajer, Hans Tijl en diverse landmakers gaan we in gesprek over een hoopvolle toekomst. Het wordt een inspiratievol pre-event van de manifestatie Places of Hope, die van 4 april tot eind november plaatsvindt in Leeuwarden, culturele hoofdstad 2018.

 

Programma

19.45 uur                  Inloop met sound design Places of Hope

20.00 uur                  Opening door moderator David van Zelm van Eldik (ministerie BZK)

´De grote opgaven voor Nederland´ door Hans Tijl (Directeur ruimtelijke ordening Ministerie van BZK)

´Een Nieuw Nederland in aanbouw?´ door Maarten Hajer (Professor Urban Future en curator manifestatie Places of Hope)

Teasers van de tentoonstelling Places of Hope door Michiel van Iersel (Non fiction en curator tentoonstelling Places of Hope)

Pitches noord Nederlandse praktijken van Landmaken

  • Dark Sky, feel the night door Nynke-Rixt Jukema (Architecte en initiatiefnemer Feel the Night)
  • Kening fan ´e Greide door Klaas Sietse Spoelstra (directeur Nij-sicht)

Discussie met zaal en sprekers over hoe Praktijk en Beleid (Leefwereld en Systeemwereld) elkaar kunnen en moeten vinden.

  • Wat heeft de Praktijk nodig van het Beleid voor het bijdragen aan de grote transities van deze tijd en vice versa?
  • Hoe kunnen kunst en cultuur en een relatienetwerk van landmakers de leef- en systeemwereld met elkaar verbinden??

Reflectie op deze onderzoeksvragen door Jannemarie de Jonge (WING) en David Dooghe (Vereniging Deltametropool) als penvoerders van het Co-referaat bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) door het platform Wij Maken Nederland.

22:00 uur                  Wrap-up en afsluiting