< >
Kening
 

Meer boeren willen hun koeien in de wei

Nieuws  • 19 juni 2018   
 
 

Bij FrieslandCampina hebben zich dit jaar 303 melkveehouders gemeld die willen overgaan naar weidegang.

Volgens de zuivelcoöperatie stijgt het aantal leden dat koeien buiten laat grazen met 1,5 procent tot 81 procent van de ruim 12.000 leden met melkveebedrijven. Afgelopen maanden zijn leden benaderd die hun koeien nog niet weiden. Aan het eind van het jaar wordt bekend hoeveel veehouders ook daadwerkelijk de stap hebben gezet.

De trend past in de groei van de afgelopen jaren. Sinds 2015 groeit het aantal veehouders dat laat grazen met ruim een procent per jaar. Er wordt gestreefd naar een weidegang van 81,2 procent van de koeien, zoals in 2012 het geval was.

Eind 2017 liet 73,3 procent van de melkveehouders hun koeien gedurende tenminste 120 dagen zes uur per dag op het land te grazen. Nog eens 7,3 procent van de boeren doet aan deelweidegang. Dat betekent dat tenminste een kwart van de koeien per bedrijf buiten graast.

Bron: LC