< >
Kening
 

Meer dan 100 studenten in gesprek over de toekomst van de agrarische sector!

Nieuws  • 19 september 2013   
 
 
 
 

Leeuwarden, 19 september 2013
Afgelopen woensdagmiddag gingen ruim 100 studenten van het Nordwin College en Hogeschool van Hall Larenstein met elkaar in gesprek over de stikstofkringloop. Dit was de eerste bijeenkomst in een reeks van vier, georganiseerd door Hogeschool van Hall Larenstein, Kening fan ´e Greide en het Nordwin College. Met als hoofdthema: het boerenbedrijf in evenwicht.

Op het bedrijf van Foppe & Baukje Nijboer in de Noardlike Fryske Wâlden vertelde Theo Mulder van Mulderagro en Foppe Nijboer over de stikstofkringloop, de werking van de bodem en hoe zij hier in hun werk mee omgaan. Hierna gingen de studenten in kleinere groepen in gesprek over het thema met Theo Mulder, Foppe Nijboer en 4 andere agrarische ondernemers (die aangesloten zijn bij de Vereniging de Noardlike Fryske Wâlden).

Bewustwording
Het belangrijkste doel van deze middag was dat studenten de ruimte krijgen om zelf een mening te vormen over het belang van de stikstofkringloop of kringlopen in het algemeen. Sommige studenten hadden nog nooit van de stikstofkringloop gehoord en anderen waren zich niet bewust van het schadelijke effect van kunstmest op de bodem.

Mening
Een aantal studenten gaf duidelijk aan dat zij wel minder kunstmest zouden gaan gebruiken op hun eigen bedrijf als dit de productie niet zou beïnvloeden. Alle studenten zijn van mening dat het vinden van een evenwicht in elk opzicht in het leven goed is, dus ook in het boerenbedrijf. De vraag: ´Hoe vinden we dat evenwicht voor elk bedrijf?´, blijft nog onbeantwoord.

Aan het einde van de reeks worden de meningen van de deelnemende studenten gebundeld en verspreid. De volgende bijeenkomst is gepland op 27 november 2013.
Voor meer foto´s klik hier.