< >
Kening
 

Meer ecologie in nieuwe GLB nodig 

Blog  • 13 juli 2017  • Wim Hiemstra   
 
 
 
 

“Geen GLB geld meer naar inkomensondersteuning, maar alleen betaling voor geleverde  prestaties”. Dit was de stelling die Monique Remmers, topambtenaar van het Ministerie van  Economische Zaken verantwoordelijk voor de onderhandelingen met Brussel over het nieuwe  Europese landbouwbeleid. Zij formuleerde deze stelling voor het debat op 4 juli j.l. op het  melkveebedrijf van familie Holtrop in Delfstrahuizen. 

De aanwezigen in de tent hopen op meer ambitie van de overheid. Zo bracht gedeputeerde  Johannes Kramer de stelling in: Het Europees landbouwbeleid moet de transitie naar een  landbouw mogelijk maken, waarbij ecologie, economie en mienskip in balans is. Volgens de  Groningse akkerbouwer en voorzitter van BoerenNatuur Groningen willen boeren wel  duurzaam produceren en hij stelt: “Burger krijgt waar consument voor betaald. Boer wil wel,  maar welke consument trekt de portemonnee?” Klaas Johan Osinga, LTO Team Internationaal  onderschreef het belang van de markt met zijn stelling: “Verduurzamen moet vanuit de markt  komen.”

De inleiders bespraken hun stellingen in groepen. De belangrijkste conclusie lijkt dat het  nieuwe Europese landbouwbeleid geen directe inkomenssteun meer zal bieden aan boeren,  maar dat betaald wordt voor prestaties. Als de boer(in) geen inkomenssteun meer krijgt, dan  moet de boer(in) goed betaald worden voor hoog kwalitatieve en gezonde producten en geleverde publieke diensten zoals landschap, milieu, biodiversiteit, klimaat worden betaald  uit algemene middelen zoals GLB.

Een andere groep ziet kansen voor klimaat en CO2 binding. Voorzichtige berekening geeft aan  dat de humusfractie een enorme kans biedt voor alleen al de Friese veeteelt. Een aanwezige stelde: “We kunnen 4x zoveel koolstof in de bodem binden dan wat wij in Friesland aan CO2  uitstoten. Door het toevoegen van biomassa aan de bodem. Politieke wil ligt bij de CO2, dus dit  is een inkopper. We moeten biomassa weel slimmer gebruiken dan het te vergisten of  verbranden”.

Er is nog veel onduidelijk hoe het nieuwe Europese beleid er uit gaat zien. Het is een complex  verhaal met veel belangen en inzichten. LTO riep op om met partijen als Kening fan ‘e Greide  een gezamenlijk verhaal richting Brussel te hebben. Na de zomer werken aan dat  gezamenlijke verhaal is erg zinvol. Het is tijd voor veel meer ecologie in het nieuwe GLB!

Wim Hiemstra

Foto: GLB debat Delfstrahuizen – LTO Noord – Kening fan e Greide © Rene den Engelsman