< >
Kening
 

“Meer inzet nodig om weidevogel te behouden”

Nieuws  • 30 maart 2018   
 
 

Veel mensen en partijen zetten zich in voor de weidevogels, maar er is meer nodig.

Dat is de conclusie van de jaarlijkse Weidevogelkennisdag vandaag in Joure. Zo’n 150 deskundigen van binnen en buiten de provincie deelden daar de nieuwste inzichten en praktische kennis over weidevogels. Van ruige mest, hoger waterpeil tot veranderingen in beleid en onderwijs.

Gedeputeerde Johannes Kramer en voorzitter Rendert Algra van de BFVW (Bond voor Friese Vogelwachten) trapten de dag af. Zij benadrukten dat er een voorzichtige stabilisatie is van het aantal broedparen in gebieden met weidevogelbeheer. Maar dat het nog niet goed gaat met de weidevogels. Nog te weinig kuikens worden ‘vliegvlug.’

Campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’

De campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ is gericht op de bescherming van weidevogels. Nu het broedseizoen is gestart, worden boeren en loonwerkers weer opgeroepen om nesten en kuikens te beschermen tijdens werk op het land. Hiervoor hebben LTO Noord, Kollektivenberied Fryslân, Bond Cummula, Agrarische Jongeren Fryslân, BFVW en de provincie Fryslân de handen ineen geslagen. Ze delen nestkappen. Gedeputeerde Johannes Kramer riep de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) op om mee te doen aan de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels’.

Bron: Fryslan.frl.