< >
Kening
 

Meer subsidie voor natuurvriendelijk boeren in Friesland

Nieuws  • 18 juli 2018   
 
 

Voor natuurvriendelijk boeren komt in de provincie Friesland meer Europese subsidie beschikbaar. Dit kan doordat Gedeputeerde Staten de miljoenen euro’s die er voor agrarische investeringen zijn anders verdelen. Voor onder meer kavelruil is minder geld beschikbaar. Het budget voor biodiversiteit gaat omhoog van 2,17 miljoen euro naar 3,17 miljoen euro. Voor fysieke investeringen in boerderijen komt 1 miljoen euro beschikbaar. 

Gedeputeerde Staten trekken bovendien 350.900 euro uit voor het vervolg op de praktijkproef voor een natuurvriendelijk melkveehouderij. In 2016 is begonnen met dit living lab. Bij het subsidiëren van die eerste stap had de provincie al aangegeven bij positieve resultaten ook mee te doen aan de volgende fase. Inmiddels is duidelijk dat boeren graag mee doen aan de experimenten en deze in de praktijk willen brengen.

bron: Provincie Friesland, 17/07/18