< >
Kening
 

CBS De Flieterpen op Aventoer by boer Bakker in Ginnum

Nieuws  • 7 juni 2015   
 
 
 
 

‘Koe knuffelen, kalfjes op je hand laten sabbelen en het weiland in om de vogels te bestuderen’, dat vonden de leerlingen van CBS De Flieterpen uit Reitsum het leukst. Boer Jelte Bakker uit Ginnum kreeg dinsdag 2 juni bezoek van 15 kinderen uit groep 6,7 en 8. Wethouder Jaap Hijma was deze ochtend aanwezig om te zien hoe de kinderen op speelse wijze kennis maakten met de werkzaamheden van de boer en zijn dieren. De kalfjes en koeien, maar ook de jonge eendjes, de kerkuil, de boerenzwaluw, insecten. Daarnaast gingen ze, ondanks windkracht 8, op safari door het weiland op zoek naar weidevogels.

Op school hadden de kinderen de film: ‘Us greidefûgels lit se net fleane’ al bekeken. En nu het veld in: met een verrekijker vanuit de vogelkijkhut. De kinderen zagen dat een scholekster/strânljip haar jongen waarschuwde omdat er gevaar was. Ze zagen een scholekster nest met een nestbeschermer. Boer Bakker en gids Bertus van de Klyster vertelden welke vogels er allemaal nog meer waren: de skries/grutto en de tsjirk/tureluur. En dat de vogels houden van bloemen in het weiland omdat er dan veel insecten zijn. Maar ook dat het land vochtig moet zijn om de insecten uit de bodem te halen.

Maar ook op de boerderij was veel te zien en te doen: uilenballen uitpluizen van de kerkuil, insecten zoeken, koeien tellen, de stal opmeten, mest bestuderen en koeien observeren.

Het bezoek van de kinderen van De Flieterpen aan boer Bakker maakt onderdeel uit van het educatieproject ‘Op Aventoer by de Boer’. Dit jaar is in Noordoost Fryslân de pilot gestart met 12 boeren en 12 scholen. Daarnaast wordt dit project ook uitgevoerd in Zuidwest en midden Fryslân. De kinderen brengen een bezoek aan boeren die zich naast hun dagelijkse werkzaamheden ook inzetten voor weidevogels. Kinderen weten te weinig van weidevogels. De kinderen leren wie de Kening fan ‘e Greide is: de grutto. Maar ook over biodiversiteit en dat de weidevogels van een vochtig en gevarieerd weiland houden.

Op Aventoer by de Boer is een initiatief van de NME centra De Klyster, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Vereniging Noardlik Fryske Wâlden, Friese Milieu Federatie, Kening fan ‘e Greide, Provincie Fryslân, Landschapsbeheer, It Fryske Gea, Natuurmuseum Fryslân, IVN Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Mar en Klif, en de deelnemende boeren.

Lees hier het artikel