< >
Kening
 

‘Natuerynklusyf is net ekstra, it wurdt standert’

Nieuws  • 9 maart 2018   
 
 

“Gedeputeerde Johannes Kramer is in de ban van natuurinclusieve landbouw”, zo valt in de Leeuwarder Courant te lezen. Volgende week woensdag organiseert de provincie in Heerenveen een congres over dit onderwerp. Maar kan Fryslân een verduurzaming van de landbouw wel afdwingen?

De Friese staten stelden onlangs de landbouwvisie van FNP-gedeputeerde Johannes Kramer vast. Daarin staat de ambitie om de Friese landbouw in 2025 grondgebonden te maken. Dat zou de beste garantie zijn om te komen tot een natuurinclusieve landbouw met meer aandacht voor weidevogels, biodiversiteit en klimaat en minder landschapspijn. In de kern betekent grondgebonden dat een veehouder alle mest van zijn veestapel mag benutten en geen mest hoeft af te zetten. Veel Friese boeren hebben echter een mestoverschot.

Lees het hele artikel in de Leeuwarder Courant.

 
 

‘Natuerynklusyf is net ekstra, it wurdt standert’

Nieuws  • 9 maart 2018   
 
 

“Gedeputeerde Johannes Kramer is in de ban van natuurinclusieve landbouw”, zo valt in de Leeuwarder Courant te lezen. Volgende week woensdag organiseert de provincie in Heerenveen een congres over dit onderwerp. Maar kan Fryslân een verduurzaming van de landbouw wel afdwingen?

De Friese staten stelden onlangs de landbouwvisie van FNP-gedeputeerde Johannes Kramer vast. Daarin staat de ambitie om de Friese landbouw in 2025 grondgebonden te maken. Dat zou de beste garantie zijn om te komen tot een natuurinclusieve landbouw met meer aandacht voor weidevogels, biodiversiteit en klimaat en minder landschapspijn. In de kern betekent grondgebonden dat een veehouder alle mest van zijn veestapel mag benutten en geen mest hoeft af te zetten. Veel Friese boeren hebben echter een mestoverschot.

Lees het hele artikel in de Leeuwarder Courant.