< >
Kening
 

Natuurbehoud vergt onderzoek – onderzoek heeft een oor nodig.

Nieuws  • 8 juni 2018   
 
 
Theunis Piersma
 
 

Op 21 en 22 juni 2018 wordt in Bergenhusen, onder het motto “Natuurbehoud in het hart van Sleeswijk-Holstein”, het 25 jarig bestaan van het Michael Otto Instituut bij de NABU en de 20ste verjaardag van LLUR’s Integrated Station Eider-Treene-Sorge gevierd. Op 22 juni 2018 vindt de jubileumviering plaats. Daarvoor vindt op 21 juni een workshop plaats over het onderwerp: ‘Natuurbehoud vergt onderzoek – onderzoek heeft een oor nodig. Hoe kunnen onderzoeksresultaten effectiever worden gecommuniceerd naar beleidsmakers en geïmplementeerd in de natuurbeschermingspraktijk?’

Een workshop over de perspectieven van natuurbehoudsonderzoek: Op de Rode Lijsten van bedreigde diersoorten komen steeds meer soorten voor die vroeger veel voorkwamen. Tegenwoordig zijn weidevogels zoals de grutto bijna uitsluitend in aanzienlijke aantallen te vinden in intensief beheerde gebieden voor natuurbehoud . Maar zelfs hier is al decennialang een voortdurende verdwijning waar te nemen. Hoewel er intensief en succesvol onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van het verdwijnen van de voormalige karaktersoorten van natte weiden, lijken wetenschappelijke bevindingen weinig input te vinden in het (natuurbeschermings)beleid. Waarom dit zo is en wat nodig is om het te veranderen, is het onderwerp van de workshop met internationaal actieve experts.

09:00 Ontvangst (drankjes)

10:00 Welkom en Inleiding in de dag

Franz Bairlein – De rol van de wetenschap in het natuurbehoud

Christoph Leuschner – Afname van soorten in het agrarisch landschap: verder onderzoek of actie?

Theunis Piersma – Weidevogelbeschermingsonderzoek als basis voor politieke besluitvorming

Discussie – Welke bijdrage moet/kan onderzoek leveren aan het behoud van biodiversiteit in het agrarisch landschap?

middagpauze

Thorsten Elscher – De rol van beheer tussen natuurbehoud en onderzoek

Peter Südbeck – De bijdrage van natuurbeschermingsorganisaties aan de wetenschap op het gebied van natuurbehoud

Angela Grosse – Forschung, und Kommunikation: The Role of Science Journalism

Discussie Welke rol speelt wetenschap in natuurbehoud?

koffiepauze

Discussie en voorbereiding van een document over natuurbehoud vraagt om onderzoek – onderzoek moet worden gehoord: Hoe kunnen onderzoeksresultaten effectiever worden gecommuniceerd naar beleidsmakers en worden geïmplementeerd in de natuurbeschermingspraktijk?