< >
Kening
 
 

Onderwijsprogramma Hogeschool VHL en Nordwin College

Project

 

Sinds Hogeschool Van Hall Larenstein en het Nordwin College zijn aangesloten bij Kening fan ‘e Greide is er in de onderwijsprogramma’s van beide opleidingscentra structureel meer aandacht voor, en bewustzijn van het belang van (bio)diversiteit in het landschap.

Hogeschool VHL

Er zijn inmiddels diverse lectoren werkzaam bij Hogeschool VHL die met aanpalende thematiek bezig zijn, zoals duurzame melkveehouderij en bijengezondheid. De hogeschool organiseerde verder al diverse interactieve bijeenkomsten met studenten en ondernemers en werkte mee aan de inhoudelijke invulling van serious game Boerderij van de Toekomst.

Maar Hogeschool VHL wil meer. Zo wil het, in samenwerking met het team van Theunis Piersma (Rijksuniversiteit Groningen), kennisdeling op een efficiëntere manier gaan vormgeven door:

  • een vertaalslag in concreet lesmateriaal te maken, eenvoudig inzetbaar in het reguliere onderwijs (vereenvoudiging i.p.v. opnieuw bedenken).
  • data/kennis direct via de mediatheek benaderbaar te maken.
  • kennisvertaling tijdens bijvoorbeeld een symposium of excursie door een wetenschapper en een ervaringsdeskundige.
  • onderzoek van Theunis Piersma te gebruiken als pilot in het eerste jaar, maar ook andere wetenschappers aan te laten haken (essentieel).
  • alleen de toekomstige arbeidspraktijk (via het reguliere onderwijs) van de kennis te voorzien, maar via cursussen en deeltijd opleidingen ook de huidige beroepspraktijk.

Ten slotte krijgt Hogeschool VHL een lector Weidevogels. Deze zal in nauwe samenwerking en afstemming met de sector (agrariërs en overige grondgebruikers) projecten opzetten die bijdragen aan ecologische en bedrijfseconomische verduurzaming.

Nordwin College

Het Nordwin College maakt ‘natuurinclusief boeren’ een vast onderdeel van de opleiding Melkveehouderij. Naast een basisopleiding komen er (vanaf augustus 2016) keuzedelen van minimaal 240 uur. Het Nordwin College opteert voor een keuzedeel ‘weidevogels’, aangevuld door ‘water’ van AOC Groene Welle (Hardenberg, Zwolle) en ‘landschapselementen’ van het Citaverda College uit het Zuiden van Nederland.

Samenwerking mbo, hbo en WO

Eind 2015 startte het Nordwin College met het ontwikkelen van lesmateriaal (e-module). Hierbij maakt het gebruik van bestaande informatie en tools, zoals Boerderij van de Toekomst en input van het onderzoeksteam van Theunis Piersma (RuG). Hogeschool VHL vormt de beschikbare kennis tot materiaal voor docenten, bijeenkomsten met professionals en studenten en een digitaal platform voor agrarische ondernemers in opleiding.

Het hoger en middelbaar agrarisch onderwijs dermate anders structureren dat er blijvende aandacht is voor ecologisch verantwoorde innovatie die zowel de ondernemer als de weidevogel ten goede komt. Structureel www.hetkbb.nl Desiree Vermeulen Hogeschool VHL vanuit het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit (KBB), Nordwin College, agrarische ondernemers en diverse wisselende partners zoals LTO Noord en de Noordelijke Friese Wouden (NFW).