< >
Kening
 

Onderzoek PBL naar financieringsbehoefte natuurinclusieve landbouw gestart

Nieuws  • 16 maart 2018   
 
 

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoeken wat de financieringsbehoefte is van bedrijven overschakelen naar natuurinclusieve landbouw en wat de gewenste rol van de overheid daarbij kan zijn. Het PBL start met een inventarisatie van reeds bestaande onderzoeken en interviews. Daarnaast worden ook diverse partijen die daadwerkelijk betrokken zijn bij de transitie naar natuurinclusieve en duurzame landbouw geïnterviewd.

Lees het hele artikel op Groene Ruimte.