< >
Kening
 

OP AVENTOER BY BOER

Nieuws  • 27 mei 2015   
 
 
 
 

Een initiatief van Kening fan ‘e Greide

Plaatje2

Op 2 juni komt groep 6, 7 en 8 van CBS De Flieterpen uit Reitsum op de boerderij van Jelte Bakker te Ginnum. De kinderen maken kennis met de boerderij en het landschap vlakbij school in hun eigen omgeving. Onder leiding van boer Jelte, gids en vogelkenner Bertus, ontdekken de kinderen:

• het reilen en zeilen in en rond de boerderij;
• de unieke vogels die er leven;
• waarom het landschap behouden moet blijven;
• waarom de boer zo belangrijk is voor het landschap en de vogels die er in het voorjaar broeden.

Wij nodigen u hierbij van harte uit om samen met de kinderen “Op Aventoer by de Boer” te gaan.

Plaatje3

Programma dinsdag 2 juni:

09.00 uur: Opening door Wethouder Ferwerderadiel: Jaap Hijma (persmoment)
09.15 uur: Opdrachten rond en over de boerderij door de kinderen*
10.15 uur: Pauze en einde programma voor de volwassenen
10.25 uur: De kinderen gaan het veld in op zoek naar weidevogels
11.25 uur: Evt. polsstokspringen
11.30 uur: Weer naar school

* volwassenen kunnen bekijken hoe het project door de kinderen wordt uitgevoerd.

De pilot Op Aventoer by deBoer in NOF, wordt uitgevoerd bij 12 boeren in Noordoost Fryslân en is een initiatief van de provincie Fryslân, NME centra: De Klyster, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, IVN Noord, Friese Milieu Federatie, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Noardlike Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Fryslân en Kening fan ’e Greide.

Het educatieproject ‘Op Aventoer by de Boer’ wordt dit jaar uitgevoerd ook uitgevoerd in Zuidwest Fryslân, Littenseradiel en rond Leeuwarden. Basisschool kinderen brengen een bezoek aan boeren die zich naast hun dagelijkse werkzaamheden ook inzetten voor (weide)vogels en het behoud van het landschap. Door dit project leren ze spelenderwijs waarom het zo belangrijk is dat het weidelandschap in stand blijft voor de mens, de dieren en de weidevogels die er leven.

U bent van harte welkom! Wilt u doorgeven of we op uw komst kunnen rekenen? 

Mail naar Pyke Kroes: p.kroes@ivn.nl of sms Pyke 06 12 85 94 87

Logo2Logo1