< >
Kening
 

Op de rol

Nieuws  • 17 oktober 2012   
 
 
 
 

De startmanifestatie was een succes. De talrijke reacties zijn positief. Het projectplan is gereed en de eerste aanvragen de deur uit. En toen…

Toen bewogen we ons – als initiatiefnemers – even in het luchtledige. Liever vandaag dan morgen gaan we volop aan de slag, maar dat hangt natuurlijk ook af van het vinden van voldoende financiële middelen. We vertrouwen erop dat dat binnenkort lukt, maar zitten ondertussen niet stil. Zo:

  • houden wij u regelmatig op de hoogte via Facebook, deze nieuwsbrief en binnenkort ook een (basis)website;
  • mogen wij het Natuurmuseum gebruiken als overleg- en uitvalsbasis voor iedereen die de Skries en Kf’eG een warm hart toedraagt. Hier houden we dan ook onze bijeenkomsten, vergaderingen, lezingen etc. (waarvoor dank);
  • mag u zich verheugen op een tijdelijke tentoonstelling in he Natuurmuseum (2013), met onder andere de aaisikers-film van Ton Verheul. Dit vooruitlopend op de grote expositie in 2014;
  • laat de BFVW een aantal Skriezeboeren doorrekenen op hun bedrijfsresultaat
  • zijn we – met ondersteuning van Oxfam Novib – bezig met opzetten van een burgerjury
  • willen we in het voorjaar een Rotery bijeenkomst organiseren om geld in te zamelen voor Kf’eG

Maar ‘last but not least’ doen we ook een beroep op uw bijdrage. Heeft u tips, adviezen, rapporten, activiteiten, contacten of wilt u zich op andere wijze inzetten voor dit initiatief? Laat het ons vooral weten.