< >
Kening
 
 

Op aventoer by de boer

Project

 

Educatieproject Op aventoer by de boer leert kinderen van groep 7 en 8 hoe bijzonder het landschap is waarin ze wonen. Gestart wordt op school met een film over het ontstaan van het landschap. Vervolgens geeft een weidevogelkenner een gastles over weidevogels en gaan de kinderen een ochtend of middag naar een boerderij in de buurt. De boer en de weidevogelkenner laten het landschap zien, waarna de leerlingen in kleine groepjes allerlei onderzoeksopdrachten doen. Het project vindt tot dusverre alleen plaats in Fryslân. Aanmelden kan via de NME-gids van Groen Doen.

Links

Kinderen spelenderwijs het leven op en rond de boerderij laten ontdekken en leren begrijpen wat de waarde is van een weidelandschap vol leven. Ieder voorjaar: april, mei en juni. http://www.kening.frl/ Pyke Kroes Pyke Kroes, deelnemende boeren, Provincie Fryslân, Woudsend 1816, Friese Milieu Federatie, Landschapsbeheer Friesland, Fryske Gea, Natuurmuseum Fryslân, IVN Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Mar en Klif en Bond voor Friese Vogelwachten.