< >
Kening
 

Phenology, stopover dynamics and population size of migrating Black-tailed Godwits Limosa limosa limosa in Portuguese rice plantations

Publicaties  • 1 juli 2012  • Kening fan 'e Greide   
 
 
 
 

De westelijke populatie van de Grutto Limosa limosa, die voornamelijk in Nederland broedt, neemt sterk in aantal af. Een belangrijk deel van deze populatie verzamelt zich in de loop van de winter op de rijstvelden van het Iberisch schiereiland. Bij dit onderzoek werden tellingen en observaties van gekleurringde vogels in Portugal gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de timing van deze doortrek en het aantal vogels dat van deze gebieden gebruikmaakt. Bovendien is aan de hand van de dichtheid aan gekleurringde vogels een schatting van de totale grootte van de West-Europese populatie gemaakt. De eerste Grutto’s komen in januari in Portugal aan. Daarna lopen de aantallen op tot ze een piek in de tweede helft van februari bereiken. Daarna nemen de aantallen weer snel af.

Een vergelijking van gegevens uit 1992 en 1993 met die uit recente jaren geeft aan dat de piek tegenwoordig twee weken later wordt bereikt dan destijds. Mogelijk stelt dit de vogels in staat rechtstreeks naar de broedgebieden door te vliegen, zonder in Frankrijk te hoeven stoppen, waar de jachtdruk hoger is dan op het Iberisch schiereiland. Uit de analyse van de observaties aan gekleurringde vogels blijkt dat de vogels gemiddeld zo’n 23–25 dagen in het gebied verblijven. De lengte van het verblijf lijkt echter op te lopen naar het einde van de doortrekperiode. Het totaal aantal Grutto’s dat de Portugese rijstvelden aandoet, werd geschat op 53.000–59.000 vogels, een afname van zo’n 40% ten opzichte van de jaren 1990. De totale West-Europese populatie werd geschat op 133.000–141.000 vogels, wat zou betekenen dat 38–44% van de populatie de rijstvelden van Portugal aandoet.

Bekijk en download hier het artikel.