< >
Kening
 

Plan kamerlid Grashoff voor bescherming weidevogel

Nieuws  • 23 augustus 2016   
 
 
 
 

Rik Grashoff, Tweede Kamerlid GroenLinks, komt met een plan voor de bescherming van weidevogels. Het plan staat dit najaar op de politieke agenda. Hieronder zijn plan in hoofdlijnen, lees hier zijn toelichting in Boerderij.

Plan ‘Vogels de weide wereld in’

1. Stel een Nationaal Programma Weidevogels in met nationale doelstellingen voor het behoud van weidevogels. Het plan moet vooral gericht zijn op grutto, veldleeuwerik, kievit, tureluur, wulp, slobeend en scholekster.
2. Stel middelen beschikbaar voor weidevogelbeheer. Voor goed beheer is 200.000 hectare nodig, waarvan 30% met zwaar weidevogelbeheer en 70% kleinschalig weidevogelbeheer. Er is €20 miljoen structureel nodig voor vergoeding van €575 per hectare zwaar mozaïekbeheer.
3. Het pakket vanggewassen moet uit de vergroeningsopties van het GLB gehaald worden.
4. Maak langdurige beheercontracten – langer dan zes jaar – tussen collectieven met bijvoorbeeld waterschappen mogelijk.
5. Stimuleer nieuwe verdienmodellen in de sector. Marktpartijen als supermarkten en zuivelbedrijven hebben ook een rol bij het verbeteren van de biodiversiteit. “Meer dan 70% van de consument is bijvoorbeeld bereid extra te betalen voor weidevogelmelk”, aldus Grashoff.
6. Subsidieaanvragen Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van collectieven vooraf op transparante en uniforme wijze toetsen op ecologische effectiviteit.
7. Vraag de Europese Commissie om lidstaten de mogelijkheid te geven om het percentage Ecologische Focus Gebieden (EFA) variabel te maken per collectief, zolang nationaal de 5% wordt gehaald.
8. Maak doelstellingen van het weidevogelplan indien nodig verplicht via provincies. Provincies mogen dan weidevogelkerngebieden aanwijzen waarbij grondgebruikers verplicht worden daar weidevogels te beschermen.

 
 

Plan kamerlid Grashoff voor bescherming weidevogel

Nieuws  • 23 augustus 2016   
 
 
 
 

Rik Grashoff, Tweede Kamerlid GroenLinks, komt met een plan voor de bescherming van weidevogels. Het plan staat dit najaar op de politieke agenda. Hieronder zijn plan in hoofdlijnen, lees hier zijn toelichting in Boerderij.

Plan ‘Vogels de weide wereld in’

1. Stel een Nationaal Programma Weidevogels in met nationale doelstellingen voor het behoud van weidevogels. Het plan moet vooral gericht zijn op grutto, veldleeuwerik, kievit, tureluur, wulp, slobeend en scholekster.
2. Stel middelen beschikbaar voor weidevogelbeheer. Voor goed beheer is 200.000 hectare nodig, waarvan 30% met zwaar weidevogelbeheer en 70% kleinschalig weidevogelbeheer. Er is €20 miljoen structureel nodig voor vergoeding van €575 per hectare zwaar mozaïekbeheer.
3. Het pakket vanggewassen moet uit de vergroeningsopties van het GLB gehaald worden.
4. Maak langdurige beheercontracten – langer dan zes jaar – tussen collectieven met bijvoorbeeld waterschappen mogelijk.
5. Stimuleer nieuwe verdienmodellen in de sector. Marktpartijen als supermarkten en zuivelbedrijven hebben ook een rol bij het verbeteren van de biodiversiteit. “Meer dan 70% van de consument is bijvoorbeeld bereid extra te betalen voor weidevogelmelk”, aldus Grashoff.
6. Subsidieaanvragen Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van collectieven vooraf op transparante en uniforme wijze toetsen op ecologische effectiviteit.
7. Vraag de Europese Commissie om lidstaten de mogelijkheid te geven om het percentage Ecologische Focus Gebieden (EFA) variabel te maken per collectief, zolang nationaal de 5% wordt gehaald.
8. Maak doelstellingen van het weidevogelplan indien nodig verplicht via provincies. Provincies mogen dan weidevogelkerngebieden aanwijzen waarbij grondgebruikers verplicht worden daar weidevogels te beschermen.