< >
Kening
 

Friese en Portugese poëzie en muziek in Workum

vrijdag 29 januari 2016, 20:30
gratis
 
 
 
 

Begin 2015 volgde een groep personen van Kening de grutto naar Zuid Spanje en Portugal. Eerder is over deze reis al op de site van Kening geschreven en Omrop Fryslân heeft hierover een documentaire gemaakt en uitgezonden. Deze reis stond mede in het teken van het ontmoeten van Spaanse en Portugese dichters en muzikanten. In Portugal is tijdens de presentatie van Kening samengewerkt met de slamdichters Raquel Lima en Nuno Garcia en de celliste Joana Guerra. Nuno Garcia is onlangs in Estland Europees kampioen Slam poetry geworden.

Met hen is gezamenlijk uitdrukking gegeven aan het verontrustende verlies aan culturele diversiteit als gevolg van de achteruitgang van de biodiversiteit met name in het door mensen voor productie intensief gebruikte deel van het landschap. Daarmee maken de drie Portugezen onderdeel uit van de reis van Kening naar Leeuwarden 2018.

Deze drie Portugezen zijn nu gevraagd om naar Fryslân te komen. Eind januari komen zij een dag of vijf naar Leeuwarden. Naast de culturele activiteiten is het de bedoeling dat hen het Friese landschap wordt getoond om meer gevoel te krijgen bij het project van Kening. Voor alle drie wordt dit de eerste kennismaking met de Friese grond. Een dergelijke uitwisseling moet leiden tot een beter wederzijds begrip voor de problematiek van natuur en landschap in beide landen en tot een invulling van de samenwerking waarbij het landschap en het verlies aan culturele diversiteit centraal staat.

In samenwerking met de Gerben Rypma Stifting, Tresoar en De Moanne is Kening partner in de organisatie van twee unieke optredens van de drie Portugezen samen met de Friese groep Tsjinlûd (de dichters Elmar en Remco Kuiper, Grytsje Schaaf en Jan Kleefstra, en de muzikanten Christiaan Kuitwaard, Anne Chris Bakker en Romke Kleefstra).

Op 29 januari 2016 om 20.30 uur is de eerste voorstelling in De Klameare in Workum. Op 31 januari 2016 om 16.00 uur is de tweede voorstelling bij Tresoar aan de Boterhoek 1 in Leeuwarden. Tijdens die voorstellingen wordt Portugese en Friese poëzie door zes dichters voorgedragen op de muziek van vier muzikanten. De voorstellingen duren inclusief pauze ongeveer anderhalf uur. De voorstellingen worden ingeleid door iemand van Kening die iets over de reis van Kening en het waarom van de aanwezigheid van de Portugezen zal vertellen. Beide voorstellingen gaan gepaard met beelden van Portugese en Friese landschappen en natuur van Bastiaan Blaauw.

Wees getuige van de verschillende talen en de bijzondere muzikale samenwerking in een prachtige voorstelling met beelden van beide landen. Voor en na de voorstelling gaan we graag met de aanwezigen in gesprek over Kening, de culturele diversiteit en het belang van het behoud daarvan. Maak dit twee bijzondere bijeenkomsten door met velen te komen en te genieten van deze unieke internationale samenwerking.

Jan Kleefstra
https://www.facebook.com/tsjinlud.

Joana Guerra

Joana Guerra

Raquel Lima en Nuno Garcia

Raquel Lima en Nuno Garcia