< >
Kening
 

Post-breeding migration of Dutch-breeding Black-tailed Godwits:

Nieuws  • 14 april 2014   
 
 

timing, routes, use of stopovers, and nonbreeding destinations

De populatie van de in West-Europa broedende Grutto’s is de afgelopen decennia ingestort. Al weten we heel veel van de oorzaak van de afname, ondanks alle onderzoek is er nog heel veel niet bekend over individuele trekroutes en overwinteringsplekken, en de vraag of individuele overleving daarmee te maken heft. Om hierover meer te weten te komen werden 15 Grutto’s uitgerust met een Argos satellietzender en 10 met een ‘geolocator’. De vogels werden aan het einde van het broedseizoen van 2009 gevangen in het zuidwesten van Friesland. We slaagden erin de trekroute naar het zuiden van 18 vogels vast te leggen. In 16 gevallen betrof het de volledige route tot in het overwinterings- gebied. De meeste Grutto’s vlogen direct van de broedplaatsen naar pleisterplaatsen in het Middellandse Zeegebied (Spanje, Portugal, Marokko), waarna ze doorvlogen naar de overwinter- ingsgebieden in West-Afrika. Sommige vogels bleven in het Middellandse Zeegebied overwinteren. Daarnaast waren er enkele individuen die non-stop van de broedplek in Friesland naar het overwinteringsgebied in Afrika vlogen. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden bij de bescherming van pleisterplaatsen die de Grutto’s aandoen tijdens hun reis naar het zuiden.

Lees hier het hele artikel.