< >
Kening
 

Publicatie: De grutto – Albert Beintema

Nieuws  • 20 mei 2015   
 
 
 
 

Bij Uitgeverij Atlas Contact verschijnt op donderdag 11 juni,

De grutto – Albert Beintema

Over de Koning van de Weide en hoe deze uit het Nederlandse landschap dreigt te verdwijnen

Als er een vogelsoort is die het verdient om uitgeroepen te worden tot de vogel van Nederland, dan is het de grutto. Maar inmiddels gaat het helemaal niet zo goed met hem; het boerenland is zodanig veranderd dat grutto’s daar niet meer kunnen leven. In veertig jaar tijd is twee derde van de grutto’s uit Nederland verdwenen.

Albert Beintema beschrijft hoe grutto’s hun jongen grootbrengen en hoe ze op spectaculaire wijze naar Afrika trekken. Hij laat zien hoe bijzonder deze vogel is en hoe belangrijk hij is als symbool voor de natuur en het cultureel erfgoed. Het is aan ons om te beslissen of wij de grutto willen behouden. Beintema heeft zijn keuze al gemaakt, al was het alleen maar omdat er niets mooiers te bedenken is dan een groepje baltsende grutto’s die luid schreeuwend door een mooie voorjaarslucht boven een bloemrijke weide achter elkaar aan jakkeren.

‘Onze weiden die eens zo rijk waren aan natuur, zijn veranderd in een groene woestijn zonder vlinders en bloemen. De weilanden worden steeds beter ontwaterd en steeds zwaarder bemest. Er komen steeds meer koeien bij, en de boeren maaien hun sneller groeiende gras vaker en vooral veel eerder. Tussen al dat geweld zien de vogels gewoon geen kans meer veilig hun jongen groot te brengen.’ – Albert Beintema in De grutto

Meer info