< >
Kening
 

“Voedselproductie en -consumptie grote bedreiging natuur”

Nieuws  • 1 november 2016   
 
 
 
 

De populatiegrootte van gewervelde dieren is in 40 jaar tijd met bijna 60 procent gedaald. Dit komt in de 11e editie van het WNF Living Planet Report naar voren. “De manier waarop wij voedsel produceren en consumeren is een van de grootste bedreigingen voor de natuur op aarde. In Nederland is door de intensieve landbouw het aantal weidevogels, zoals de grutto en de veldleeuwerik, tureluur en scholekster, hard achteruitgegaan,” aldus WNF.

 

 

 
 

“Voedselproductie en -consumptie grote bedreiging natuur”

Nieuws  • 1 november 2016   
 
 
 
 

De populatiegrootte van gewervelde dieren is in 40 jaar tijd met bijna 60 procent gedaald. Dit komt in de 11e editie van het WNF Living Planet Report naar voren. “De manier waarop wij voedsel produceren en consumeren is een van de grootste bedreigingen voor de natuur op aarde. In Nederland is door de intensieve landbouw het aantal weidevogels, zoals de grutto en de veldleeuwerik, tureluur en scholekster, hard achteruitgegaan,” aldus WNF.

 

 

 
 

“Voedselproductie en -consumptie grote bedreiging natuur”

Nieuws  • 1 november 2016  • Kening fan 'e Greide   
 
 
 
 

De populatiegrootte van gewervelde dieren is in 40 jaar tijd met bijna 60 procent gedaald. Dit komt in de 11e editie van het WNF Living Planet Report naar voren. “De manier waarop wij voedsel produceren en consumeren is een van de grootste bedreigingen voor de natuur op aarde. In Nederland is door de intensieve landbouw het aantal weidevogels, zoals de grutto en de veldleeuwerik, tureluur en scholekster, hard achteruitgegaan,” aldus WNF.