< >
Kening
 

‘Sjonge mei kroechrinners’

Nieuws  • 16 april 2013   
 
 
 
 

Zondag 14 april werd in de kerk van Jorwert voor de eerste keer ‘Sjonge mei kroechrinners’ georganiseerd. Daarbij was ook Jimmy Muheebwa uit Oeganda aanwezig. Jimmy werkt aan de bescherming van kraanvogels in Oeganda en wisselt ervaringen uit met boeren in Fryslân over weidevogel bescherming in het kader van Kening fan ‘e Greide. Nadat hij met Wim Hiemstra zondagochtend kraanvogels spotte in Fochteloërveen, was Jimmy ’s middags aanwezig in de kerk van Jorwert bij het zingen van het lied ‘Petsje ôf foar kening skries’.

Het lied ‘Petsje ôf foar kening skries’ werd gezongen door vier weidevogelboeren rond Jorwert: Auke Stremler, Mark van Muiswinkel, Tsjalling Rodenhuis en Hindrik Kuindersma. Het refrein namen kinderen uit Jorwert voor hun rekening. Het idee voor het lied werd geopperd tijdens de streeksessie in Jorwert op 7 maart j.l.. Hindrik van der Meer schreef het, maakte de muziek, oefende met de boeren en kinderen en zorgde voor een ontwapenend optreden van dit ‘greidekoar’.

Op verzoek van Hindrik zong Jimmy een kraanvogel-lied. Het lied nodigt de kraanvogel uit om van de oogst te genieten: graan waar bier van gemaakt wordt. De tekst beschrijft hoe de kraanvogel van het bier geniet en terug naar het nest stommelt. In Oeganda is de gekroonde kraanvogel het nationale symbool en staat daarom in de vlag afgebeeld. Bekijk hier de tekst van het lied ‘Petsje ôf foar kening skries’