< >
Kening
 
 

Skriezekrite Idzegea

Project

 

Herstel en behoud van weidevogellandschap en –populaties vraagt om verantwoord beheer van boerenland. Voor 40 boeren in Zuidwest-Fryslân niets nieuws. Zij werken al sinds 2005 samen in Skriezekrite (gruttokring) Idzegea. Een initiatief, gesteund door diverse organisaties, dat het aantal weidevogels wil vergroten. Het werkgebied beslaat zo’n 1675 hectare. Bestuursleden Klaas Oevering en Sytse Terpstra staan aan de wieg van Kening fan ‘e Greide en inmiddels is de Skriezekrite belangrijk onderdeel van Kening-project ‘Living Lab voor natuurinclusieve landbouw’. De boeren rond Idzegea bewijzen dat een rendabele bedrijfsvoering uitstekend gepaard gaat met weidevogelbeheer. Van 2012 tot 2015 deden wetenschappers van de RuG onderzoek naar de gruttodemografie in het gebied.

Links

Schemerballet van goudplevieren (video)
Gebiedsplan 2010-2015

Maximale versterking van de gruttopopulatie met behulp van o.a. beheers- en inrichtingsmaatregelen en nestbescherming. 2005 - heden. www.skriezekriteidzegea.nl Klaas Oevering of Sytse Terpstra. Boeren, BFVW-fûgelwachten Heeg, Oudega en Gaastmeer, BoerenNatuur, jagers (WBE de Marren), terreinbeheerders (Staatsbosbeheer en It Fryske Gea), Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Súdwest Fryslân, LTO Wymbritseradiel, Marrekrite, KNJV en Rijksuniversiteit Groningen.