< >
Kening
 
 

Start van het weidevogelseizoen door vondst eerste kievitsei van 2015

Nieuws  • 9 maart 2015   
 
 
 
 

PERSBERICHT, LandschappenNL                         

8 maart 2015

Start van het weidevogelseizoen door vondst eerste kievitsei van 2015

Op 8 maart is in Schelluinen (gemeente Giessenlanden) in de provincie Zuid-Holland het eerste kievitsei van 2015 gevonden. Deze vondst is om 14.56 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd en er is vastgesteld dat het een vers ei is.

De vinder is Wout Gorree van de werkgroep Weidevogels van de Natuur- en vogelwacht Alblasserwaard en heeft het ei gevonden op een graslandperceel in het Zuid-Hollandse Schelluinen. Bij controle bleek er inmiddels een tweede ei bijgelegd.

Weidevogelseizoen van start

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2015 begonnen. Vrijwilligers van de provinciale organisaties Landschapsbeheer, de Bond van Friese Vogelwachten en de sectie Weidevogels Vanellus vanellus van stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL), trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Kievit onder druk in Nederland

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar door de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding. Bescherming van nesten is daarom nodig. Ook is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen te groeien en volwassen te worden. Dat kan kruidenrijk grasland zijn, maar ook bouwland met niet beteelde randen.

5.000 vrijwillige weidevogelbeschermers

LandschappenNL, een samenwerking van Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen, ondersteunt circa 4.500 vrijwilligers die actief zijn met het beschermen van weidevogels, SBNL doet dat voor circa 200 vrijwilligers. Voor deze vrijwilligers organiseren de provinciale organisaties Landschapsbeheer cursussen over bescherming en monitoring. Ook worden er materialen aangeschaft en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding. Deze weidevogelbeschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden. Door om een nest heen te maaien, of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels een kans om rustig te broeden. Sinds 2014 is de gratis app ‘Signalering vogelnesten’ beschikbaar (Apple en Android), speciaal voor boeren en loonwerkers. Hiermee kan een loonwerker na inloggen in de database van LandschappenNL zien waar de nesten liggen op het perceel.

Vrijwilligers belangrijk voor effectief weidevogelbeheer

Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook de ogen in het veld om te weten waar het beheer dat jaar moet worden aangepast om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in, in de database van LandschappenNL op internet die ook benaderbaar is voor boeren en agrarische natuurverenigingen. LandschappenNL en de aangesloten provinciale organisaties Landschapsbeheer werken steeds nauwer samen met agrarische natuurverenigingen en hun koepels. Samenwerking van alle betrokkenen is dan ook een van de randvoorwaarden voor effectief weidevogelbeheer.