< >
Kening
 

Steun voor weidevogelinitiatieven in Noardlike Fryske Wâlden

Nieuws  • 14 mei 2018   
 
 

Kansrijke weidevogelinitiatieven in Noordoost-Fryslân die geen provinciale vergoeding krijgen, komen in aanmerking voor steun van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De vereniging heeft een eigen budget voor weidevogelgebieden met plasdras en braakliggende stroken maïspercelen. Hier kunnen onder andere grutto’s en kieviten nestelen en jongen grootbrengen. 

Dit jaar geeft de NFW ook een beheervergoeding aan boeren die een strook maïsland braak laten liggen. Hiervan profiteert met name de kievit. Braakliggend land biedt een aantrekkelijk leefgebied voor weidevogels om te foerageren en nestelen. Als het land met een vergoeding van de NFW braak blijft liggen, hebben de weidevogels meer dan voldoende rust en ruimte om hun jongen groot te brengen. Om in aanmerking te komen voor een NFW-bijdrage, moeten de boeren aan strenge voorwaarden voldoen. Zo moeten de stroken grond onbewerkt blijven en er moeten ten minste 10 nesten van weidevogels aanwezig zijn.

Via Groene Ruimte.

 
 

Steun voor weidevogelinitiatieven in Noardlike Fryske Wâlden

Nieuws  • 14 mei 2018   
 
 

Kansrijke weidevogelinitiatieven in Noordoost-Fryslân die geen provinciale vergoeding krijgen, komen in aanmerking voor steun van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De vereniging heeft een eigen budget voor weidevogelgebieden met plasdras en braakliggende stroken maïspercelen. Hier kunnen onder andere grutto’s en kieviten nestelen en jongen grootbrengen. 

Dit jaar geeft de NFW ook een beheervergoeding aan boeren die een strook maïsland braak laten liggen. Hiervan profiteert met name de kievit. Braakliggend land biedt een aantrekkelijk leefgebied voor weidevogels om te foerageren en nestelen. Als het land met een vergoeding van de NFW braak blijft liggen, hebben de weidevogels meer dan voldoende rust en ruimte om hun jongen groot te brengen. Om in aanmerking te komen voor een NFW-bijdrage, moeten de boeren aan strenge voorwaarden voldoen. Zo moeten de stroken grond onbewerkt blijven en er moeten ten minste 10 nesten van weidevogels aanwezig zijn.

Via Groene Ruimte.