< >
Kening
 

Stimulering boeren biedt Fryslân kansen

Nieuws  • 20 september 2018   
 
 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil komend jaar een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers in de gehele voedselketen. Daarbij moet ook de natuur verbeteren, waar miljoenen voor wordt uitgetrokken.

Het verbinden van landbouw en natuur sluit volgens de provincie Fryslân naadloos aan op de eigen ambitie voor een meer natuurinclusieve landbouw. Om specifiek jonge boeren te helpen bij innovaties, trekt het kabinet 75 miljoen uit. Het probleem van bedrijfsopvolging speelt ook in deze provincie, stelt Gedeputeerde Staten. Er wordt ook geïnvesteerd in een leefbaar en vitaal platteland. ,,In posityf lûd út Den Haach. Ek foar it plattelân. Dat hat wolris oars west”, meldt gedeputeerde Klaas Kielstra. ,,Dit biedt kânsen foar ús provinsje.”