< >
Kening
 

Súvel út Idzegea: een update

Nieuws  • 2 mei 2013   
 
 
 
 

De provincie Fryslân heeft geld beschikbaar gesteld om uit te zoeken of er kansen zijn om zuivel, afkomstig van veehouders die extra aandacht aan weidevogels en hun landschap geven, te vermarkten zodat er een plus op de melkprijs komt. Er is een projectgroep samengesteld van veehouders rondom Idzegea, een enthousiasteling en een voormalig supermarktondernemer. Na een opstartbijeenkomst volgden twee oriënterende excursiedagen en een overleg met marketeers.

De excursie bestond uit een bezoek aan de zuivelfabrieken Henri Willich en Klaverkaas, zelfzuivelaars Nijlander en Remeker kaas, kaasgroothandel De Kaasfabriek, Doppio Koffie en kaasspeciaalzaak Tsiishûs Wytske. Ook ging de projectgroep een dag op bezoek bij een marketingspecialist en -strateeg. Medio mei wordt er geëvalueerd. Wordt vervolgd!

EU-logo normaal in kleur                 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo Leader_klein

LogoPP_klein