< >
Kening
 

Terugblik Kening seizoen 2022 (eerste helft)

Nieuws  • 22 juli 2022   
 
 
 
 

Terugblik Kening seizoen 2022 (eerste helft)

Kening werkt aan het versterken van de biodiversiteit in ons landschap. Al onze activiteiten hebben een stevig wetenschappelijk fundament, een culturele component en een innoverend karakter.

Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân
In samenwerking met vele partners zijn wij dit jaar gestart met het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân. Samen met hen én met jou willen we de neergaande lijn van biodiversiteit ombuigen naar een stijgende lijn. Kening is thematrekker “kennis delen” en werkt in het kader van dit thema aan verschillende projecten, met de formule: weten, voelen en doen!

Kennisplatform biodiversiteit.frl
Achter de schermen werken we samen met de FMF en de Staat van Creatie aan een biodiversiteitsplatform. Dit platform zal kennis, projecten, organisaties, en activiteiten met betrekking tot biodiversiteitsherstel gaan samenbrengen op één centrale plek. Zodat iedereen die met biodiversiteitsherstel aan de slag wil makkelijk de juiste informatie kan vinden. We bouwen dit platform, met een “sense of place” (met dank aan wijlen Joop Mulder voor de term, die ook hier van toepassing is): voor je aan de slag gaat met het herstellen van biodiversiteit is het belangrijk om je te beseffen wáár je aan de slag wilt. Op welke grondsoort, in welk type landschap, op welke plek in het landschap? Inspiratiebron is onder andere de visie Natuerlik Fryslân 2050. Je kunt nu al kijken op www.biodiversiteit.frl voor basisinformatie over het herstelprogramma. Het meer uitgebreide platform gaat na de zomervakantie live. Ook is de huisstijl van het programma – waar we in het platform-team aan werkten- al (deels) te bewonderen. Heb je nu al vragen over het platform? Neem gerust contact met ons op.

De Belofte voor een Nieuwe Lente
Er staat ons veel te doen om de biodiversiteit van Fryslân te herstellen. Om hier kracht achter te zetten, is er een belofte gedaan voor een Nieuwe Lente. Deze symbolische belofte is ondertekend tijdens het nieuwe verbond tussen mens en natuur bij de gezamenlijke aftrap van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân 2022 in Oosterwolde op 11 mei. De belofte willen we ieder jaar in een ander landschap vernieuwen.

Manon van Wesel, boswachter Staatsbosbeheer, beloofde een Nieuwe Lente aan de Zwarte Specht, als symbool voor de natuur van Zuid-Oost Fryslân. Albert van der Ploeg, voorzitter Kollektievenberied Fryslân deed een belofte aan de Das, symbool van het kleinschalig cultuurlandschap van Zuid-Oost Fryslân. Fimke Hijlkema, wethouder Ooststellingwerf beloofde haar trouw aan de Gevlekte Orchis, symbool voor biodiversiteit op ecologische bedrijventerreinen van Zuid-Oost Fryslân.

Na deze bruiloft tussen mens en natuur, heeft boer Sjoerd Miedema met Frysk paard en wagen de belofte dwars door Fryslân vervoerd naar Tresoar te Leeuwarden. Gedurende zijn reis heeft hij de verarming van het landschap ervaren, zo vertelde hij bij de overhandiging van de belofte aan Thirza, de kinderburgemeester van Leeuwarden. Door de belofte aan de wand van Atelier Natuerlik Fryslân 2050 te plaatsen heeft Thirza, als vertegenwoordiger van de toekomst, deze expositie officieel geopend. Kening verzorgde met hulp van partners de creatieve productie van de start van het Herstelprogramma, en realiseerde- ook met partners- de expositie in Tresoar.

Bekijk hier de aftermovie van de start van het Herstelprogramma en de opening van Atelier Natuerlik Fryslân 2050.

Over Atelier Natuerlik Fryslân 2050
Wat kun jij doen om mee te bouwen aan een Fryslân vol biodiversiteit? Waarin bewoners in een landschap leven dat de zintuigen streelt en prikkelt. Waar ons landschappelijk en natuurlijk erfgoed bewaard blijft en het goed vertoeven is. En welke dieren en planten zijn onze medebewoners in het Fryslân van nu en in de toekomst? Wat hebben zij nodig? Maak een reis door verschillende landschappen van Fryslân waarin we je aanknopingspunten en inspiratie geven. Ook kun je jouw wens voor je medebewoners achterlaten. Samen vormen we het beeld van 2050. Omdat de expositie tevens een atelier is zullen er zo nu en dan elementen worden toegevoegd, bijvoorbeeld uit het educatieprogramma van BOSK. Laat je verrassen!

Atelier Natuerlik Fryslân 2050 is gratis te bezoeken in Tresoar t/m 12 augustus. Klik hier voor openingstijden. 

Tips en workshops
In en vanuit het atelier worden door ons en door partners verschillende activiteiten georganiseerd. Zo organiseerde de FMF een workshop gifvrij tuinieren en een bijeenkomst over “Het Landschap van de Toekomst”. Wij organiseerden in samenwerking met landschapsarchitect Peter de Ruyter een werkatelier over welke kansen het Friese watersysteem biedt voor natuur, biodiversiteit, landbouw en recreatie. Ook geeft Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland iedere week nieuwe tips over hoe wij allemaal op eenvoudige wijze kunnen bijdragen aan het herstel van biodiversiteit. Deze tips zijn te zien in het Atelier en worden via social media gedeeld met onze achterban.

Het Atelier groeit 
De expositie groeit onder andere met werken van jongeren uit het educatieprogramma van BOSK. Ook worden bijzondere Friezen én betrokkenen gevraagd wat zij willen behouden voor het Friese landschap van 2050. Hun wensen plaatsen zij in een weckpot die in het atelier worden opgehangen. Via social media zijn hun visies voor het landschap van de toekomst te bekijken in kleine video’s.
– Bekijk hier alle verhalen van deze bijzondere Friezen en hun weckpotten.

Plant Voort!
In de Greidhoeke, het weidelandschap tussen Franeker, Leeuwarden, Bolsward en Sneek, steken we samen met boeren en burgers de handen uit de mouwen voor het herstel van biodiversiteit. Voor ons project ‘Plant Voort voor de Spotvogel’ kregen we een financiële bijdrage uit het Samen voor Biodiversiteit Innovatie Fonds van het landelijke Deltaplan Biodiversiteit en van de Regiodeal Noord-Nederland. Fruithoven die we vorig jaar hadden voorzien van streekeigen, ecologisch gekweekte hoogstamfruitbomen en bessenstruiken vulden we vóór de lente losbarstte aan met windsingels van streekeigen, (autochtoon!) inheemse bomen en struiken, met sneeuwklokjes en met takkenrillen gemaakt van snoeihout. Ook gingen we op pad met Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland om te leren de zang van vogels van erven te herkennen.

Waar we de Greidhoeke open willen houden, als kustlandschap waar weidevogels gedijen, is er op boerenerven ruimte voor bomen en struiken, waar vogels zoals de spotvogel dan weer van profiteren. En allerlei ander leven; kleine zoogdieren, verschillende insecten, mossen, schimmels. Dit najaar gaan we weer verder met dit mooie project!