< >
Kening
 

Thema-avond ‘Boeken’ – de schrijvers

Nieuws  • 9 juli 2015   
 
 
 
 

Dat Kening fan ‘e Greide inmiddels meer is dan een regionaal initiatief, bewijzen wel de boeken waarin ‘we’ genoemd worden. En wát voor boeken!

Johan van de Gronden
Wijsgeer in het wild

We mogen wel zeggen dat Johan van de Gronden ambassadeur is van King of the Meadows. En daar zijn we hartstikke trots op. De filosoof en directeur van het Wereld Natuur Fonds bracht onlangs een boek uit: Wijsgeer in het wild – Essays over mens en natuur. Van de Gronden verkent in zijn schrijven het schemergebied tussen wijsbegeerte en natuurbescherming. Een tocht langs heilige bergen en eeuwenoude natuurgebieden in China, tot aan het weidelandschap in Fryslân. In 10 essays schrijft Van de Gronden onder meer over de nieuwe hang naar wildernis, de grutto als kanarie in de kolenmijn van de intensieve melkveehouderij, en de relatie tussen taalvariatie en biodiversiteit. In VPRO’s Boeken gaf hij een mooie toelichting op zijn visie, mét een loepzuivere gruttoclimax.

Wijsgeer in het wild / Johan van de Gronden / Singel uitgeverijen / mei 2015
www.singeluitgeverijen.nl/athenaeum/auteur/johan-van-de-gronden/

Kees Kooman
Boerenbloed

In Boerenbloed beschrijft Kees Kooman de levens van een aantal agrarische families in het ‘melk-eldorado’ rond het Friese dorpje Ee, zijn woonplaats. De boeren hebben met hard werken hun fortuin verdiend, maar staan nu op een kruispunt. Welke weg slaan ze in; die van meer, meer, meer met alle milieuproblemen van dien. Of zijn er voor boeren ook andere wegen te bewandelen. In het boek eveneens een pleidooi voor een meer natuurinclusieve landbouwvariant, uit naam van Kening fan ‘e Greide.

Boerenbloed / Kees Kooman / Uitgeverij de Kring / maart 2015
www.uitgeverijdekring.nl/boerenbloed

Albert Beintema
De grutto

“Als er één vogelsoort is die het verdient gepromoveerd te worden tot nationale vogel, is dat de grutto wel”, aldus Albert Beintema in zijn vogelmonografie ‘De Grutto’. En toeval of niet, op de dag van verschijning schreef Trouw een verkiezing uit voor ‘de Vogel des vaderlands’. Ruim een week later won de grutto met ruime voorsprong van de – eveneens prachtige – lepelaar, bruine kiekendief, rotgans en kauw. Het moet voor Beintema een kroon op zijn koningswerk zijn. En een bevestiging dat wij Nederlanders om de grutto geven. Maar dat het niet goed gaat met de grutto, baart hem zorgen. Het is aan ons, zo stelt Beintema, om te beslissen of wij de grutto willen behouden. Hij heeft zijn keuze in elk geval al gemaakt. Al was het alleen maar omdat er niets mooiers is dan een groepje baltsende grutto’s die boven een bloemrijke weide achter elkaar aan jakkeren.

De Grutto / Albert Beintema / Atlas Contact / juni 2015
www.atlascontact.nl/boek/de-grutto/

Sytse Jansma
as nomaden yn tinten teplak / als nomaden in tenten terecht

Sytse Jansma (1980) is dichter, filmmaker en docent. In 2008 debuteerde hij met de bundel ‘wa’t tate seit moat ek whisky sizze’. In ‘as nomaden yn tinten teplak – als nomaden in tenten terecht’ verkent Jansma de grens tussen het leven en de poëzie. Het sturende karakter van taal wordt blootgelegd. Het is poëzie die over grenzen wil gaan en nieuwe werelden wil ontmoeten. Gedichten die als nomaden willen rondzwerven.

as nomaden yn tinten teplak / Sytse Jansma / AFUK / aug 2015
www.sytsejansma.nl/

Elmar Kuiper

Elmar Kuiper (1969) is psychiatrisch verpleegkundige, beeldend kunstenaar en filmmaker. Hij publiceerde twee dichtbundels bij uitgeverij Bornmeer, Hertbyt (2004), genomineerd voor de Fedde Schurerprijs, de prijs voor Friese debutanten, en Ut namme fan mysels (2006).

Elmar Kuiper sept 2015 / Bornmeer uitgever
http://theaterdebres.nl/events/poezie-muziek-dans-en-meer/

 

> 15 september zijn de Van de Gronden, Kooman en Beintema te gast tijdens een speciale thema-avond van Kening fan ‘e Greide in de Kanselarij te Leeuwarden.