< >
Kening
 

Thema-avond: Het platteland, nu en in de toekomst; kansen en bedreigingen

donderdag 04 februari 2016, 19:30
gratis
 
 

De FNP-fractie in de gemeente De Fryske Marren organiseert op donderdag 4 februari 2016 een thema-avond over het veranderende landschap. Met deskundigen en belangstellenden wordt gediscussieerd over onder meer landgebruik, weidevogels en biodiversiteit. Onderwerpen waarover in Nederland – en zeker in Fryslan – veel te doen is. Iedereen in welkom.

Locatie: it Sealesintrum in Sint Nicolaasga (Baron van Hardenbroekstraat 3, 8521 KA)
Tijd: 19.30 – 22.00 uure

Er zijn drie sprekers uitgenodigd:  Klaas Sietse Spoelstra (aanvoerder Kening fan ‘e Greide), Theunis Piersma (ecoloog, bioloog) en Bartele Holtrop, boer in Rotstergaast. Bartele zal vertellen over natuurinclusief boeren in de praktijk. Hij weet als geen ander wat daar de uitdagingen van zijn. Na de pauze is er volop gelegenheid om met het panel en elkaar in discussie te gaan. Naast genoemde sprekers maakt wethouder Durksz deel uit van het panel.

Bron: FNP De Fryske Marren