< >
Kening
 
 

Theunis Piersma (Kening fan ‘e Greide) begeleidt koningspaar in China

Nieuws  • 26 oktober 2015   
 
 
 
 

Tijdens het staatsbezoek aan China bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima woensdag, aan de kust bij Shanghai, een van de weinige redelijk goed beschermde kwelders en wadplaat-systemen aan de Chinese kust. In het bijzijn van het koningspaar tekent de Chinese overheid er een convenant met het Wereld Natuurfonds (WWF-China) waarin China belooft om de natuur van zo’n 30% van de hele Chinese kustlijn beter te beschermen.

De overeenkomst kan een groot verschil maken voor sterk bedreigde trekvogelpopulaties als die van de Lepelbekstrandloper, de Kanoet en de Rosse Grutto. De door China trekkende kanoeten (Calidris canutus piersmai) zijn vernoemd naar Theunis Piersma, de huidige hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en mede-initiatiefnemer van Kening fan ‘e Greide (King of the Meadows).

Het door Piersma opgerichte Global Flyway Network doet al 10 jaar in internationaal verband intensief onderzoek naar Kanoeten en Rosse Grutto’s langs deze trekweg. Het onderzoek laat zien dat deze soorten onder grote druk staan door het aanhoudende verlies aan wadbiotoop langs de Chinese kust. Dit vanwege inpolderingen ten behoeve van havenuitbreidingen, industrieterrein, stadsuitbreiding en acquacultuur. Samen met Esther Blom van de Nederlandse afdeling van het Wereld Natuurfonds begeleidt Piersma komende woensdag het koningspaar bij hun bezoek aan de Chinese kust.

Interview met Esther Blom van het WNF: http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=373885&cHash=78ab880af557eebdbac471d6a6363e7b

Foto-onderschrift: Theunis Piersma (rechtsonder) overhandigt ‘de Skriezemaitiid’ (van Ysbrand Galama, Kening fan ‘e Greide) aan Koning Willem-Alexander na de uitreiking van de Spinozaprijs in september 2014.