< >
Kening
 

Uitnodiging GLB debat

dinsdag 04 juli 2017, 20:00
€ Gratis
 
 
 
 

In samenwerking met LTO Noord organiseren wij op 4 juli een GLB Debat.

Waar gaat het over?
Welke rol kan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) vanaf 2020 spelen in het samengaan van ecologie en economie?
Waar moet (Noord-) Nederland op inzetten in Den Haag en Brussel?

Wie spreekt?
Monique Remmers, Afdelingshoofd GLB Ministerie EZ, over het GLB
Johannes Kramer, Gedeputeerde provincie Fryslân over Wageningen UR studie ‘De Noord-Nederlandse agrosector en agrocluster in beeld’
Klaas Johan Osinga, adviseur internationale zaken LTO Nederland over standpunten voor lobby naar Den Haag en Brussel

Voor wie? Boeren, Burgers en Bestuurders.

Waar?  Boerderijrecreatie Familie Holtrop, Marwei 124B, 8508 RH Delfstrahuizen

Aanmelden: info@kingofthemeadows.eu

Achtergrond
De landbouw, verwerking en distributie van landbouwproducten is van groot belang
voor de werkgelegenheid en de economie in Noord-Nederland. Dat blijkt uit een recente
studie van Wageningen UR. Tegelijkertijd staat de landbouw voor de opgave te
produceren in balans met de omgeving. Een rijke biodiversiteit, een mooi landschap,
schoon water, schone lucht en een vitale bodem hand in hand met een goed inkomen en
hoogwaardige voedsel.

Doorgaan op de ingeslagen weg naar een duurzame, grondgebonden landbouw – waarbij
ecologie en economie samen gaan – is een ambitie van consumenten, ketenpartijen,
primaire landbouw, natuur- en milieufederaties en overheden in Noord-Nederland.
De Europese Unie verandert en daarmee ook het Europese landbouwbeleid (GLB). Nu
bestaat het GLB voornamelijk uit een stelsel van inkomensondersteuning van boeren,
marktbeleid, agrarisch natuurbeheer en plattelandsbeleid.

Programma
20:00
Welkom door dagvoorzitter
20:10 Monique Remmers (Ministerie EZ) schetst huidige nationale en Europese
context van het GLB met oog voor de maatschappelijke visie op Europa en landbouw
20:25 Johannes Kramer: hoofdconclusies uit de Wageningen UR-studie ‘De Noord-Nederlandse agrosector en agrocluster in beeld’
20:40 Pauze
21:00 Cultureel intermezzo
21:05 Praktijkideeën voor een groenere landbouw.
21:20 Klaas Johan Osinga: Perspectief LTO Nederland
21:35 Creatieve vorm van dialoog met als resultaat aanbevelingen voor Den Haag hoe het nieuwe GLB er uit moet komen te zien
22:00 Aanbevelingen voor GLB dialoog en afsluiting
22:10 Borrel (op eigen kosten)