< >
Kening
 

Uitnodiging: Naar een wenkend perspectief voor de landbouw

dinsdag 03 juli 2018, 14.30
€ Niet bekend
 
 

Tijdens de bijeenkomst Naar een wenkend perspectief voor de landbouw, op 3 juli 2018, presenteert het PBL het essay: Naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw, Voorwaarden voor verandering. Hierin staat de vraag centraal waarom koersveranderingen in de landbouw maar mondjesmaat van de grond komen en wat er nodig is te bewegen richting een wenkend perspectief.

De Nederlandse landbouw heeft zich ontwikkeld tot een hoogproductieve en kennisintensieve sector van wereldfaam. Deze ‘grootbeheerder’ van de leefomgeving loopt tegen grenzen aan: boereninkomens staan onder druk, milieudoelen worden niet gehaald en incidenten duiken regelmatig op in het maatschappelijk debat. Er zijn veel adviesrapporten verschenen met wensbeelden voor de landbouw, maar de praktijk is weerbarstig. Wat is er nodig voor een eventuele koerswijziging?

Voorlopig programma

Na de keynote van PBL-directeur Hans Mommaas zal Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het eerste exemplaar van het essay in ontvangst nemen (onder voorbehoud). Hierna is er aandacht voor de praktijk door middel van een vraaggesprek met een tweetal boeren, gevolgd door een paneldiscussie met onder andere Ruud Huirne, directeur Food&Agri Rabobank, Marc Calon, voorzitter LTO Nederland, en Johan Verhagen, woordvoerder verkleining veestapel Schiermonnikoog. De middag wordt afgesloten met een gesproken column.

Aanmelden kan hier.

 
 
 

Uitnodiging: Naar een wenkend perspectief voor de landbouw

Agenda  • 11 juni 2018   
 
 

Tijdens de bijeenkomst Naar een wenkend perspectief voor de landbouw, op 3 juli 2018, presenteert het PBL het essay: Naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw, Voorwaarden voor verandering. Hierin staat de vraag centraal waarom koersveranderingen in de landbouw maar mondjesmaat van de grond komen en wat er nodig is te bewegen richting een wenkend perspectief.

De Nederlandse landbouw heeft zich ontwikkeld tot een hoogproductieve en kennisintensieve sector van wereldfaam. Deze ‘grootbeheerder’ van de leefomgeving loopt tegen grenzen aan: boereninkomens staan onder druk, milieudoelen worden niet gehaald en incidenten duiken regelmatig op in het maatschappelijk debat. Er zijn veel adviesrapporten verschenen met wensbeelden voor de landbouw, maar de praktijk is weerbarstig. Wat is er nodig voor een eventuele koerswijziging?

Voorlopig programma

Na de keynote van PBL-directeur Hans Mommaas zal Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het eerste exemplaar van het essay in ontvangst nemen (onder voorbehoud). Hierna is er aandacht voor de praktijk door middel van een vraaggesprek met een tweetal boeren, gevolgd door een paneldiscussie met onder andere Ruud Huirne, directeur Food&Agri Rabobank, Marc Calon, voorzitter LTO Nederland, en Johan Verhagen, woordvoerder verkleining veestapel Schiermonnikoog. De middag wordt afgesloten met een gesproken column.

Aanmelden kan hier.