< >
Kening
 

Útnoeging bijeenkomst – Boer Bokaal Borrel

donderdag 12 maart 2015
gratis
 
 
 
 

De provincie Fryslân nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst ‘Boer, Bokaal, Borrel’.

Hoe blijven we een goede boerenprovincie waarin economie, duurzaamheid en natuur samengaan? Op 12 maart gaan we hierover graag met u in gesprek.

Tijdens de bijeenkomst zijn er presentaties over de recente ontwikkelingen in de landbouw in Fryslân. In noordelijk verband wordt gewerkt aan een innovatieagenda van de gezamenlijke ketenpartijen in de zuivel. Een speerpunt van deze agenda is de koppeling tussen economie en ecologie. Speciaal op dat onderwerp zoomen we in. Aan het einde van de dag wordt het publiek gevraagd om mee te denken over Fryslân als living lab voor natuurinclusieve landbouw. Het doel is om te komen tot concrete maatregelen en projecten.

Landbouwprijzen

Gedeputeerde Johannes Kramer reikt tijdens de bijeenkomst twee landbouwprijzen uit: de Sulveren Skries en de prijs voor De Meast Duorsume Jonge Boer. De Sulveren Skries is de provinciale stimuleringsprijs voor het beste initiatief op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. De winnaar krijgt 2.500 euro en de Sulveren Skries.

Naast de Sulveren Skries benoemt gedeputeerde Johannes Kramer ook De Meast Duorsume Jonge Boer van Fryslân. De winnaar wordt bepaald door een vakjury en ontvangt 2.000 euro. Daarnaast is er nog een publieksprijs.

Programma deel 1 (voor allen)

(o.l.v. Jan Arendz van provincie Fryslan)

13.30 uur        Inloop met koffie en thee

14.00 uur        Opening door gedeputeerde Johannes Kramer

14.05 uur        Juryverslag van Meast Duorsume Jonge Boer prijs, door Lubbert van Dellen, juryvoorzitter van de meast duorsume jonge boer prijs.

14.15 uur        Uitreiken Meast Duorsume Jonge Boer prijs, door gedeputeerde Johannes Kramer.

14.25 uur        Uitreiken Meast Duorsume Jonge Boer publieksprijs

14.35 uur        Uitreiken Sulveren Skries, door gedeputeerde Johannes Kramer.

14.50 uur        Introductie versnellingsagenda melkveehouderij Noord-Nederland, door gedeputeerde Johannes Kramer.

15.05 uur        Presentatie over Focus Planet, het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van Friesland Campina en de aandacht daarbij voor natuur en landschap, door Piet Boer van Friesland Campina.

15.20 uur        Fryslân als Living Lab voor een natuurinclusieve veehouderij, door Klaas Sietse Spoelstra van de provincie Fryslân.

15.35 uur        Plenaire discussie over de presentaties.

16.00 uur        Pauze met hapje en een drankje

 

Programma deel 2 (voor geïnteresseerden)

(o.l.v. Klaas Sietse Spoelstra van Kening fan’ e Greide (King of the Meadows))

16.30 uur       Inhoudelijke workshop over het idee van Living Lab Natuurinclusieve veehouderij (inclusief broodje).

Doelstelling van de workshop is gericht op het ontvangen van  feedback  op basis waarvan vervolgens een programmaplan voor het Living Lab ontwikkeld kan worden.

Uitgangspunt is tekst die n.a.v. de presentatie tijdens de Natuurtop 2015 gepubliceerd is op  http://www.keningfanegreide.nl/dossier/wetenschap/living-lab-natuur-inclusieve-veehouderij-landbouw/

19.00 uur  Afsluiting

 

Aanmelden

Aanmelden kan tot 10 maart bij Yldau Visser via J.Y.Visser@fryslan.nl.
Waar

Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden

U kunt parkeren in de parkeergarage bij de Oldehove.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de bijeenkomst, de prijsuitreikingen en genomineerden op www.fryslan.frl/boerbokaalborrel

A682F146-85B6-40B6-B662-3D73142770D93BB3966A-A505-46D6-BE27-D769C5536F1CDE500D84-BD58-4E08-82BB-5303E27311EC