< >
Kening
 

Van regionaal naar (inter)nationaal begrip

Nieuws  • 15 december 2015   
 
 
 
 

Waar het met de grutto en andere weidevogels niet best gesteld is, en we 2015 gekeken naar het broedresultaat gerust een rampjaar mogen noemen, daar staat het succes van burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide in bijna schril contrast tegenover. Want over publiciteit en media-aandacht heeft het weidelandschap bepaald geen klagen.

Vrijwel alle grote dagbladen en enkele landelijke weekbladen schreven over het dreigende uitsterven van de grutto, vaak gerelateerd aan Theunis Piersma en soms ook Kening fan ‘e Greide. Ook het bereik van de website (12.000 unieke gebruikers), nieuwsbrief (849 ontvangers), sociale media (805 volgers, 643 likes) en bijeenkomsten (7500 bezoekers) is in 2015 wederom gestegen.

Maar kers op de taart is de uitverkiezing van de grutto tot Vogel des Vaderlands (Trouw, juni) en Nationale Vogel (VBN/VARA’s Vroeger Vogels, november). Helemaal terecht vindt Theunis Piersma. Onze trekvogelexpert en Spinozaprijswinnaar roemt dit ‘kunstwerk’ van onze voorouders. “Grutto’s vertegenwoordigen alles wat het boerenland tot een mensenleven geleden zo karakteristiek voor Nederland maakte. Geen vogel zo uitgesproken, zo deftig, zo koninklijk, als de grutto. Geen vogel ook die Nederlandser is. Onze grutto’s zijn als de kunstwerken van Vermeer en Rembrandt: historische eigen ‘creaties’ waar we trots op kunnen zijn.”

Begrip

Tegelijk zien we dat de boodschap die de grutto vertolkt mensen ook echt ‘raakt’. Het gaat ergens over, mensen ervaren het verlies aan biodiversiteit, mensen horen steeds minder in het voorjaar, het is stil in het boerenland, te stil. Wat dat betreft lijkt de eerste doelstelling van burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide (urgentie polsen) geslaagd. De urgentie van de boodschap wordt tot aan de staatssecretaris gevoeld en gedeeld. Kening fan ‘e Greide is hierin een belangrijke schakel geweest, een motor van kennis, inspiratie en innovatie. Mede daardoor is de naam van het burgerinitiatief inmiddels uitgegroeid van een regionaal naar nationaal en als King of the Meadows zelfs internationaal begrip.

Geen grutto-reddingsplan

In dat kader realiseren we ons goed dat de grutto niet alleen symbool moet staan voor Kening fan ’e Greide; we zijn geen grutto-reddingsplan. De boodschap van is veel diverser en moeten we dan ook goed over het voetlicht brengen:

  • streven naar meer biodiversiteit (flora en fauna) in ons cultuurlandschap;
  • dat doen vanuit een economisch rendabele natuurinclusieve landbouw;
  • gericht op een duurzame en gezondere levensstijl van alle burgers.

Volgende fase

Daarmee is Kening fan ‘e Greide toe aan de volgende fase in haar bestaan: het bieden van handelinsgperspectief aan burgers (in het algemeen) en economisch perspectief aan boeren (in het bijzonder). De problematiek rond biodiversiteit is in 2,5 jaar succesvol aangekaart en op de agenda’s gezet van overheden, banken, zuivelindustrie, natuurbeheerders, boerenorganisaties, politieke partijen, kunstenaars, wetenschappers en individuele burgers. Vanaf 2015 gaan we de transitie in, op zoek naar ruimte voor experiment, onderzoek naar alternatieven (natuurinclusieve landbouw of agrarisch cultuurbeheer), culturele interventies en uiteindelijk tot breed gedragen oplossingen.

Dat houdt in dat KfeG/KotM vanuit een strategisch communicatie- en marketingplan (2015-2020) bezig gaat met het uitbouwen en inzetten van haar community. Na de ‘early adaptors’ willen we doorstoten naar een meer algemener publiek. Dat willen we bereiken met publieksacties die deelnemers ook handelingsperspectief geven (wat kan ik zelf doen) en culturele happenings waarbij we Leeuwarden-Fryslân 2018 als uniek podium zullen benutten. Tegelijk zetten we in op verbinding met de boeren en zuivelindustrie, want verandering in de productieketen is even hard nodig als verandering van consumentengedrag.

Voor the next step hebben we gekeken waar we nu staan, wat onze (toekomst)boodschap is en onder welke vlag we dat verder willen doen. Dat vraagt om focus, een heldere boodschap, de juiste vormentaal en bovenal tweerichtingsverkeer. Met een geheel vernieuwde website (www.keninfgfanegreide.nl en www.kingofthemedaows.eu) is nog dit jaar een belangrijke stap gezet. In 2016 volgen we met verrassende bijeenkomst, nieuwe producten en aansprekende acties.