< >
Kening
 
 

Veel knowhow bij streeksessie in Wâlterswâld

Nieuws  • 21 maart 2013   
 
 
 
 

We tekenen dinsdag 19 maart, 20.00 uur, het dorpshuis in Wâlterswâld: de vierde streeksessie van Kening fan ‘e Greide. De opkomst is met twaalf mensen dan wel lager dan voorgaande sessies, de gesprekken zijn des te beter.

Bezoekers zijn ditmaal voornamelijk boeren en vogelaars met verstand van zaken en een kritisch oog. Onder meer uitend in de vele gesprekken en vragen. Men wil precies weten waar Kening fan ‘e Greide voor staat, wat het initiatief anders gaat doen dan voorgangers en hoe het z’n doel denkt te bereiken.

Voor de eerste ronde moedigt Wim Hiemstra de aanwezigen aan om al hun ideeën en opmerkingen op te schrijven. Direct daarna is duidelijk dat het weidelandschap en de discussie daarover serieus wordt genomen: er heerst doodse stilte als men opschrijft welke persoonlijke betekenis het landschap heeft. Maar vlot erna komen de gesprekken en discussies weer terug.

Veel knowhow
Zonder pauze volgt vraag 2: Hoe kunnen we de waarde van het weidelandschap in stand houden? Opnieuw concentreert men zich in stilte op mogelijke oplossingen. Bij de bespreking ervan blijkt een ieder specialist op een ander deelgebied van de weidevogelproblematiek. Een mooie basis voor discussie én het komen tot oplossingen, zo blijkt eveneens. Door de grote gezamenlijke knowhow worden ideeën geopperd die in eerdere streeksessies nog niet genoemd zijn.

Na ronde 2 komt opnieuw het doel van Kening fan ‘e Greide ter sprake. De bezoekers willen het naadje van de kous weten en stellen scherpe vragen aan mede-initiatiefnemers Wim Hiemstra en Hans van der Werf. Heel goed, aldus henzelf, met name voor reflectie op en evaluatie van het initiatief, de ideeën, projecten en activiteiten.

Ter afsluiting én inspiratie leest Marjolijn Zuidema, studente van Van Hall Larenstein, twee gedichten voor: ‘Spaarbekkens’ over het landschap en ‘Grutto…’ dat voor zich spreekt.

Nog 2 streeksessies, komt allen!
Op 25 maart (Gorredijk) en 2 april (Leeuwarden) organiseert Kening fan ‘e Greide de laatste streeksessies van, in elk geval, dit seizoen. We hopen dan weer op een grote opkomst!