< >
Kening
 

Veel mensen en levendige discussies tijdens eerste streeksessie

Nieuws  • 21 februari 2013   
 
 
 
 

1 4
Afgelopen dinsdagavond (19 feb) vond in Gaastmeer de eerste van de zes streeksessies van Kening fan ‘e Greide plaats. De informele bijeenkomsten zijn een opmaat voor de te vormen burgerjury in april. Rond kwart voor acht liepen de eerste geïnteresseerden al ‘Us Doarpshús’ binnen. Niet veel later moesten er stoelen worden bijgezet, want de opkomst was geweldig: zo’n vijftig mensen.

Sytze Terpstra uit Gaastmeer, mozaïekregisseur bij Skriezekrite Idzegea en dus een bekend gezicht, opende de avond. Hij nam de honneurs waar voor Klaas Oevering. Klaas is als boer betrokken bij de Skriezekrite en mede-initiatiefnemer van Kening fan ‘e Greide, maar moest zijn introductie overdragen vanwege twee kalvende koeien. Gelukkig kon Klaas later alsnog aanschuiven.

Na een kort woord van Klaas Sietse Spoelstra over de achtergrond van Kening fan ‘e Greide werden er groepjes gevormd aan de verschillende tafels. Hierna werd de aanwezigen gevraagd in twee rondes na te denken over twee vragen. De eerste luidde:

‘Wat is het cultuurlandschap mij waard?’

Uit de reacties die volgden blijkt dat veel mensen het cultuurlandschap als een deel van hunzelf zien. En dat het gevoel heerst dit voor een groot gedeelte te verliezen. Ook werd aangegeven dat het soms lastig is bewust te blijven van het bijzondere cultuurlandschap om ons heen. In ronde 2 stond de volgende vraag centraal:

‘Zijn er ideeën om de waarden van het (Friese) cultuurlandschap te ontwikkelen?’

Ook deze vraag maakte levendige discussies los. Geopperde ideeën, steekwoorden en associaties werden genoteerd en in een overzicht aan Klaas Sietse overhandigd, die ze vervolgens op de flip-over schreef.

Op 5 april komen de ideeën van alle zes streeksessies op deze site en kunt u aangeven voor welke u het meeste voelt.

Na afloop van de streeksessie kon men zich opgeven als kandidaat voor de burgerjury. Ook werd er nog volop nagepraat. Want dat de conditie van het cultuurlandschap in Sudwest Fryslân knaagt bij de inwoners, is duidelijk.