< >
Kening
 

Verdienstelijke rol Hogeschool VHL en Nordwin College

Nieuws  • 15 december 2015   
 
 
 
 

Hogeschool Van Hall Larenstein en het Nordwin College zijn als ‘groene’ onderwijsinstellingen actief betrokken bij Kening fan ‘e Greide en spelen een belangrijke rol op weg naar natuurinclusieve landbouw. Een impressie van wat afgelopen jaar bereikt is. Lees meer >

Studenten in gesprek over natuurinclusief

Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit (KBB), onderdeel van Hogeschool VHL, organiseerde in het schooljaar 2014-2015 twee bijeenkomsten voor zo’n zeventig mbo- en hbo-studenten. Deze gingen met elkaar én met agrarisch ondernemers in gesprek over de mogelijkheden en uitdagingen van natuurinclusieve landbouw.

Andere mooie resultaten:

  • In studiejaar 1 en 2 van de landbouw opleidingen (Tuin- en Akkerbouw, Agribusiness en Dier- en Veehouderij) is meer aandacht gekomen voor een open basisberoepshouding en het belang van maatschappelijke aspecten. Vanaf het eerste jaar is er nu aandacht voor ‘bewust boeren’.
  • Studenten Milieukunde doen een half jaar lang onderzoek naar rendabele, weidevogelvriendelijke landbouw.
  • Hogeschool VHL is via het KBB aangehaakt bij de ontwikkeling van serious game Boerderij van de Toekomst. Ook het Nordwin College droeg bij aan de ontwikkeling van de eerste versies.

Natuurinclusief boeren in onderwijsprogramma

De opleiding Melkveehouderij van het Nordwin College wil natuurinclusief boeren onderdeel maken van het onderwijsprogramma. De nieuwe kwalificatiestructuur (vanaf augustus 2016) kent naast een basisopleiding keuzedelen van minimaal 240 uur. Het Nordwin College opteert voor een keuzedeel ‘weidevogels’, aangevuld door ‘water’ van AOC Groene Welle (Hardenberg, Zwolle) en ‘landschapselementen’ van het Citaverda College uit het Zuiden van Nederland. Ook heeft het Nordwin College een aanvraag ingediend bij het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving, een landelijk programma met mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

Samenwerking mbo, hbo en WO

Eind 2015 start het Nordwin College met het ontwikkelen van lesmateriaal (e-module). Hierbij maakt het gebruik van alle bestaande informatie en tools, zoals Boerderij van de Toekomst en input van het onderzoeksteam van Theunis Piersma (RUG). Hogeschool VHL vormt de beschikbare kennis tot materiaal voor docenten, bijeenkomsten met professionals en studenten en een digitaal platform voor jonge agrarische ondernemers (mbo en hbo) en ondernemers die een deeltijdopleiding of cursus volgen. Meer over de ambities van VHL en Nordwin >

Meer educatie-nieuws

Boerderij van de Toekomst groeit gestaag >
Update Op aventoer by de boer >
Grutto-kunstmenu in Natuurmuseum >