< >
Kening
 

Video: Lezing Natuurinclusieve Landbouw door Theunis Piersma en Sjoerd Miedema

Nieuws  • 2 juni 2016   
 
 
 
 

Weergave van de Docentenmiddag Natuurinclusieve Landbouw op 18 mei 2016 in Leeuwarden, georganiseerd door Nordwin College en Hogeschool Van Hall Larenstein, i.s.m. het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide e.a. partijen. Dagvoorzitter Desiree Vermeulen (H-VHL) stelt Astrid Manhoudt voor, als startmoment voor het nieuwe lectoraat Weidevogels aan de H-VHL. Eerste lezing door Prof. dr. Theunis Piersma, Rijksuniverstiteit Groningen (leerstoel Global Flyway Ecology). Tweede lezing door Sjoerd Miedema, melkveehouder te Haskerdijken (Frl). Korte afsluiting door Ytje Hoekstra (Nordwin) voordat aanwezigen in workshop gaan.

Deze Geocast opname is mede gefaciliteerd door het CIV Agri & Food/melkveehouderij.
Tekst: Nordwin College