< >
Kening
 

Vogelbescherming presenteert factsheets weidevogels

Nieuws  • 25 februari 2016   
 
 
 
 

Goed weidevogelbeheer vraagt naast inzet, veel kennis van alle betrokkenen. Die kennis verzamelen is vaak een hele puzzel. Daarom heeft Vogelbescherming de belangrijkste informatie samengevat in 11 factsheets, 5 over weidevogels en 5 over beheer.

Er zijn vijf factsheets over weidevogels:
• grutto, de Nationale vogel
• kievit
• scholekster
• tureluur
• zomertaling & slobeend

Er zijn vijf sheets over weidevogelbeheer:
• bemesting & bodemkwaliteit
• weidevogels & vernatting
• kruidenrijk grasland
• weidevogels & (uitgesteld) maaien
• weidevogels & beweiding

Voor het Jaar van de Kievit (2016) is een extra factsheet gemaakt:

• kievitvriendelijk beheer van grasland

U kunt alle factsheets bekijken op de website van Vogelbescherming Nederland.