< >
Kening
 

Voorbij de landschapspijn

dinsdag 20 juni 2017, 20:00
€ 10
 
 
 
 

De rijkdom van het Nederlandse landschap staat er slecht voor. Bloemen, kruiden, insecten, weidevogels: het neemt allemaal in rap tempo af. De biodiversiteit van Nederland staat inmiddels op een van de laagste niveaus van heel Europa. Het ooit zo diverse weidelandschap (bijna 1 miljoen hectare van Nederland) heeft grotendeels plaats moeten maken voor verstedelijking, infrastructuur en steeds intensievere landbouwbedrijven. Veel Nederlanders, de Friezen voorop, voelen zich steeds minder verbonden met de natuurlijke omgeving waarin ze leven. Hoeveel hebben wij over voor het Nederlandse landschap? Heeft het weidelandschap van Nederland niet net zoveel cultuurhistorische waarde als de grachtengordel van Amsterdam? Verschraalt met de industrialisering van de natuurlijke omgeving ook een zekere Nederlandse identiteit? Wat is Nederland zonder vogels, zonder weides, zonder levendig ruraal gebied?

Bioloog en hoogleraar Trekvogelecologie Theunis Piersma houdt samen met componist en muzikant Sytze Pruisksma een pleidooi voor het behoud van het Nederlands weidelandschap aan de hand van het verhaal van de grutto, de “koning van de weide” die ernstig bedreigd wordt. Ook spreken we met Jantien de Boer die een verhalenreeks schreef over landschapspijn in Friesland waarover de discussie hoog opliep.

Vervolgens gaan we in gesprek met o.a. Tjeerd de Groot, Politicus D66 en voormalig directeur Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en
Klaas Sietse Spoelstra, aanjager burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide, over de invulling van ons platteland en zoeken we naar antwoorden om voorbij de kramp van de landschapspijn te komen. Is ons rurale Nederland enkel een financieel wingewest? Of kan een natuurlijke gezonde leefomgeving samengaan met winstgevende landbouw? Hoeveel aandacht is er vanuit Den Haag voor het rurale gebied buiten de randstad en hoeveel zorg is er vanuit Europa voor de afname van biodiversiteit? Wat is er nodig vanuit de politiek, de landbouwsector en de Nederlandse burger voor een herwaardering van het Nederlandse landschap? Of moeten we concluderen dat we moeten gaan wennen aan een Nederland zonder rijk weidelandschap?

Bij zijn? Tickets koop je hier!

 
 
 

Voorbij de landschapspijn

Agenda  • 13 juni 2017   
 
 
 
 

De rijkdom van het Nederlandse landschap staat er slecht voor. Bloemen, kruiden, insecten, weidevogels: het neemt allemaal in rap tempo af. De biodiversiteit van Nederland staat inmiddels op een van de laagste niveaus van heel Europa. Het ooit zo diverse weidelandschap (bijna 1 miljoen hectare van Nederland) heeft grotendeels plaats moeten maken voor verstedelijking, infrastructuur en steeds intensievere landbouwbedrijven. Veel Nederlanders, de Friezen voorop, voelen zich steeds minder verbonden met de natuurlijke omgeving waarin ze leven. Hoeveel hebben wij over voor het Nederlandse landschap? Heeft het weidelandschap van Nederland niet net zoveel cultuurhistorische waarde als de grachtengordel van Amsterdam? Verschraalt met de industrialisering van de natuurlijke omgeving ook een zekere Nederlandse identiteit? Wat is Nederland zonder vogels, zonder weides, zonder levendig ruraal gebied?

Bioloog en hoogleraar Trekvogelecologie Theunis Piersma houdt samen met componist en muzikant Sytze Pruisksma een pleidooi voor het behoud van het Nederlands weidelandschap aan de hand van het verhaal van de grutto, de “koning van de weide” die ernstig bedreigd wordt. Ook spreken we met Jantien de Boer die een verhalenreeks schreef over landschapspijn in Friesland waarover de discussie hoog opliep.

Vervolgens gaan we in gesprek met o.a. Tjeerd de Groot, Politicus D66 en voormalig directeur Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en
Klaas Sietse Spoelstra, aanjager burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide, over de invulling van ons platteland en zoeken we naar antwoorden om voorbij de kramp van de landschapspijn te komen. Is ons rurale Nederland enkel een financieel wingewest? Of kan een natuurlijke gezonde leefomgeving samengaan met winstgevende landbouw? Hoeveel aandacht is er vanuit Den Haag voor het rurale gebied buiten de randstad en hoeveel zorg is er vanuit Europa voor de afname van biodiversiteit? Wat is er nodig vanuit de politiek, de landbouwsector en de Nederlandse burger voor een herwaardering van het Nederlandse landschap? Of moeten we concluderen dat we moeten gaan wennen aan een Nederland zonder rijk weidelandschap?

Bij zijn? Tickets koop je hier!