< >
Kening
 

Voorvechter Kening fan ‘e Greide in Duurzame top 100

Nieuws  • 11 oktober 2018   
 
 
 
 

Klaas Sietse Spoelstra uit Terband is doorgedrongen tot de top 25 van groenste denkers en doeners die het dagblad Trouw op 10 oktober presenteerde. De eigenaar van Nij-Sicht en initiatiefnemer van het burgercollectief Kening fan é Greide dank deze klassering aan zijn jarenlange inzet voor het herstel van de soortenrijkdom en de invloed daarvan op fauna, bodem én leefomgeving. Hij weet zich in de top 25 in gezelschap van onder meer Boyan Slat, Marianne Thieme, Thomas Rau en nr.1 Louise Vet.

De beoordelingscommissie heeft duidelijk oog gekregen voor de transitie die in de landbouw gaande is van traditioneel naar natuurinclusief. Dat blijkt niet alleen uit de waardering voor Spoelstra, maar ook uit die van andere voorvechters voor meer natuur in de landbouw waaronder de noordelingen Alex Datuma, Theunis Piersma en nr.1. op de lijst Louise Vet.

Stuwende kracht
Klaas Sietse Spoelstra geldt als een verbinder en aanjager. De in Hallum geboren Fries timmert bij voorkeur een podium waarop anderen kunnen stralen. Het is bijzonder dat hij als schaduwwerker, kwartiermakers en wegbereider present is op deze ranglijst. Toen tijdens het juryberaad voor de tiende editie van de Duurzame 100 zijn naam viel, was er echter direct brede instemming: deze man hoort thuis in de Duurzame 100. En ook op een hoge plek: 25.

Spoelstra is één van de stuwende krachten achter de Kening fan ‘e Greide (de grutto, koning van het grasland). De brede Friese burgerbeweging die in samenspraak met de landbouwsector het verschraalde landschap, de teruggang van insecten, weidevogels en bodemleven op de maatschappelijke agenda zet. Bijzonder is dat het initiatief ecologie, economie, wetenschap en cultuur verbindt. Nu dit op de landelijke agenda staat, kondigde Spoelstra kortgeleden geheel in zijn stijl aan dat hij een stap terug wil doen. Ruimte maken voor nieuwe mensen met nieuwe ideeën.

Deltaplan
Dit burgerinitiatief is maar één van zijn activiteiten. Spoelstra trok achter de schermen stevig aan de totstandkoming van het deltaplan biodiversiteit. Op initiatief van ecologen praten boeren, landbouworganisaties, banken en supermarkten met natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers in beslotenheid over een nieuwe toekomst voor natuur en landbouw in Nederland.

Hij is ervan overtuigd dat je alleen samen met álle partijen tot een oplossing komt voor herstel van de soortenrijkdom. Kening fan ‘e Greide ontstond zes jaar geleden precies uit die overtuiging: we moeten het samen doen, samen met de boeren voorbij de landschapspijn die velen voelen. “De collectieve onmacht die er is, moeten we doorbreken.’’

(zie ook bijlages, interview Trouw 11 okt.2018)