< >
Kening
 

Wat vinden we als burgers nu echt belangrijk?

Nieuws  • 22 januari 2013   
 
 

Aanmelding burgerjury gestart

Zonder de betrokkenheid van boeren, jongeren, studenten en vrijwilligers heeft Kening fan ‘e Greide geen kans van slagen. Maar wat vinden ‘we’ als burger nu vooral belangrijk voor onze leefomgeving? In wat voor landschap willen wij én onze kleinkinderen wonen? Wat doet de teloorgang van weidelandschap en -vogels ons? Kortom; wat is urgent. Een burgerjury brengt het in kaart.

De burgerjury voor Kening fan ‘e Greide bestaat uit twaalf mensen, geselecteerd uit de deelnemers aan zogenaamde streeksessies en aanmeldingen via internet. In eerste instantie worden er zes streeksessies georganiseerd in Fryslân. De eerste op 19 februari 2013 in Gaastmeer.

Burger aan het woord

“Tijdens streeksessies bespreken Friese inwoners wat het weidevogellandschap hen waard is en formuleren stellingen daarover. Centraal staat de vraag wat de waarde is van een divers en bloemrijk landschap. Voor ecologie, economie én de kwaliteit van leven van huidige en toekomstige inwoners”, legt Wim Hiemstra uit. Hiemstra, woonachtig in Easterlittens (FR), is vanuit Netwerk Platteland en ontwikkelingsorganisatie ETC (Ecology, Technology & Culture) betrokken bij nieuwe vormen van democratie en daarom kartrekker van dit onderdeel.

Na afloop van de laatste sessie (2 april 2013) kan elke inwoner nog twee weken zijn of haar mening geven over de stellingen. Online, via sociale media. Internationaal een beproefd recept, aldus Hiemstra. “In bijvoorbeeld Oeganda worden op een soortgelijke manier (via sms) concrete (maatschappelijke) problemen in kaart gebracht. Een website verzamelt de gegevens en maakt ze inzichtelijk.” Een delegatie uit het Afrikaanse land helpt een vergelijkbaar systeem voor Kening fan ‘e Greide op te zetten. “Ook organiseren we samen met de Oegandezen andere, bijvoorbeeld culturele activiteiten. Onze grutto maakt een mooie match met de kraanvogel, hun nationale symbool.”

Vorming en taken van de burgerjury

In dezelfde periode selecteert de initiatiefgroep een twaalfkoppige burgerjury uit de deelnemers van streeksessies en aanmeldingen op sociale media. “We streven naar een divers gezelschap, zowel qua geslacht, leeftijd, beroep als woonplaats”, aldus Hiemstra. De juryleden vertegenwoordigen de burgers tijdens de ‘burgerjurydagen’ op 13 en 20 april 2013 in Natuurmuseum Fryslân (Leeuwarden). “Ze gaan dan met ‘experts’ in gesprek over de onderwerpen die in de streeksessies zijn benoemd. Die experts kunnen wetenschappers, agrariërs of politici zijn, maar ook jongeren of kunstenaars met specifieke kennis en interesse.”

De conclusies, waarbij consensus niet per se het doel is, verschijnen in een ‘burgermanifest’, een fenomeen dat zich onder meer in België, Ierland en Oeganda heeft bewezen. Het manifest bepaalt mede de koers en activiteiten van Kening fan ‘e Greide. “Zo verwachten we veel burgers betrokken te maken én te houden. Hun stem en daadkracht, en die van de agrariërs, is essentieel voor het slagen van Kening fan ‘e Greide”, besluit Hiemstra.

Hieronder de voorlopige planning voor de streeksessies:
19 februari – Gaastmeer
27 februari – Ameland
7 maart – Jorwert
19 maart – Wouterwoude (Walterswald)
25 maart – Gorredijk
2 april – Leeuwarden