< >
Kening
 
 

Weide, cultuur en predatoren tijdens streeksessie Jorwert

Nieuws  • 11 maart 2013   
 
 
Streeksessie 3 Jorwert
 
 

Op 7 maart vond alweer de derde streeksessie plaats, ditmaal in Jorwert. Rond 20.00 uur namen in café Het Wapen van Baarderadeel zo’n twintig mensen plaats.

Al snel werd duidelijk dat de staat van het cultuurlandschap en de situatie van de weidevogels de bezoekers veel doen. Want nog voordat Klaas Sietse Spoelstra zijn introductie had afgerond, kwam de discussie los. Deze spitste zich vooral op de invloed van predatoren op het voortplantingssucces van weidevogels. En over de vraag welk beleid hierbij past. Prima gespreksstof voor de rest van de avond.

Net als bij vorige streeksessies besprak men daarna in groepjes wat het weidevogellandschap persoonlijk betekent. Daaruit bleek dat de meeste aanwezigen warme gevoelens bewaren bij het landschap en dit beschouwen als hun thuis en fijne plek om te zijn. Ook tijdens de inventarisatie van de eerste ronde kwamen interessante vragen en discussies los. Maar, zo benadrukte mede-initiatiefnemer Wim Hiemstra, doel van een streeksessie is dan ook niet om tot eensgezindheid te komen, maar om te inventariseren wat iedereen van de kwestie vindt.

Na een korte pauze werden oplossingen en ideeën voor behoud van het landschap opgeschreven. Rode draad hierin: een sterk verband tussen de stand van het weidelandschap en de Friese cultuur. Ook het predatievraagstuk speelde een belangrijke rol. Na afloop van een wederom geslaagde streeksessie bleven velen nog even napraten: De liefde voor het weidevogellandschap is ook in Jorwert nog niet gedoofd.