< >
Kening
 
 

Weidetop: Na bewezen urgentie en draagvlak nu tijd voor doorpakken

Nieuws  • 6 oktober 2015   
 
 
 
 

Woensdag 30 september vond voor de tweede keer De Weidetop plaats. In Pakhuis De Zwijger te Amsterdam legden Vogelbescherming NL en Kening fan ‘e Greide een gevarieerd programma op de mat. Doel: Concrete vervolgstappen bedenken voor het verhogen van de biodiversiteit in het Nederlandse boerenland.

De dag was verdeeld in een middag- en avondprogramma. ’s Avonds zoomde ‘expert stadsleven’ Tracy Metz in op de verhouding tussen Amsterdammers en Amstelland; het achterland dat voor onder meer hun zuivel en kaas zorgt. In de uren ervoor vond de daadwerkelijk Weidetop plaats. Bedrijfsleven, overheid en publieke organisaties bogen zich ’s middags over de vraag hoe we de biodiversiteit op het platteland op structurele en rendabele manier kunnen verhogen. Alleen bij praten, zo was op voorhand aangekondigd, zou het niet blijven.

Boeren, de zuivelindustrie, politici, de wetenschap en de Postcodeloterij; ze waren er allemaal. Gemist in dit gemêleerde gezelschap werd echter de bankensector, die als financier van de keten eigenlijk niet had mogen ontbreken. Ook de opkomst vanuit het onderwijs is hopelijk volgende keer hoger; alleen Hogeschool VHL was present.

Na een culturele aftrap van Kening-fakkeldragers Sytze Pruiksma en Nynke Laverman, legde Vogelbescherming-directeur Fred Wouters direct de urgentie van de Weidetop bloot. We wisten al dat Nederland onderaan de Europese biodiversiteitsladder bungelt. Maar uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van de Vogelbescherming, blijkt nu ook dat de meerderheid van de Nederlanders zich hierover zorgen maakt. Maar liefst 70 procent van de Nederlanders vindt dat het niet goed gaat met de natuur van ons boerenland. En 62 procent wil dat er meer natuurvriendelijk voedsel geproduceerd wordt.

Ruim 70 procent van de Nederlanders vindt dat het niet goed gaat met de natuur van ons boerenland. De meerderheid van de Nederlanders maakt zich volgens nieuw onderzoek van Motivaction in opdracht van de Vogelbescherming zorgen over het boerenlandschap, en 62 procent van de Nederlanders wil meer natuurvriendelijk geproduceerd voedsel. Mensen waarderen vooral de rust, weidevogels en de koeien in de wei en vinden dat de landbouw meer rekening moet houden met de natuur. Lees meer over het onderzoek. Dat niet alleen Nederlanders zich zorgen maken, blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van de Europese Commissie. Daaruit blijkt dat acht op de tien mensen in Europa het verlies aan biodiversiteit een ernstig probleem vindt. 

Dit bewijs voor urgentie en draagvlak maakte de motivatie om te werken aan oplossingen enkel groter. En gewerkt werd er. Na een terugblik op de ontwikkelingen van afgelopen jaar (w.o. het fosfaatplafond, afschaffing melkquotum, Red de rijke weide, Kening-activiteiten) en een solo van muzikant/componist Sytze Pruiksma, werd vooruit geblikt. Kening-aanvoerder Klaas Sietse Spoelstra introduceerde het idee en conceptuele kader van ‘natuurinclusieve landbouw’, waarop tientallen ‘gereedschapskistjes’ met pen en kladblok tevoorschijn kwamen. Alle prominente aanwezigen noteerden er hun concrete bijdrage aan het concept. Niet vrijblijvend, maar om volgend jaar aan herinnerd te worden.

Na de pauze voelde Sandra Rottenberg aanwezigen aan de tand over hun omschreven bijdrage. Er volgde een constructief debat waarin duidelijk werd dat de neuzen in dezelfde richting staan en natuurinclusieve landbouw het antwoord lijkt op de vraag hoe je rendabel én met oog voor biodiversiteit kunt boeren. Een gulden middenweg tussen bulk en biologisch. Ook de wil om samen dit alternatief vorm te geven is er. Bijvoorbeeld bij de provincie Fryslân, zo vertelde Johannes Kramer. Deze gedeputeerde durft al lange tijd mee te pionieren met Kening fan ‘e Greide.

Afsluitend schreven aanwezigen hun eerder geformuleerde bijdrage op een stukje board. Bij elkaar symboliseerden ze een natuurlijke weg die leidt naar een gezamenlijke oplossing voor het biodiversiteitsprobleem. Of de beloofde bijdragen worden geleverd? We horen het tijdens de Weidetop van 2016. Waar die plaatsvindt? Als het aan journalist Halbe Hettema ligt in Fryslan. Lees hier zijn betoog.

Foto’s: Jasper de Waal