< >
Kening
 
 

Weidevogel-onderzoek

Project

 

Waarom kiezen weidevogels voor gebied x in plaats van y? Waar rusten ze uit tijdens hun trek, en waarom daar. Hoe ontwikkelen populaties zich? En wat zeggen de keuzes van weidevogels over de keuzes die wij mensen maken? Rijksuniversiteit Groningen zoekt in diverse onderzoeksprogramma antwoord op dergelijke vragen. Zo is van 2012 t/m 2014 onderzoek gedaan in het beschermde gruttogebied van Skriezekrite Idzegea (Fryslân). De populatie aldaar werd vergeleken met die in de rest van de Friese zuidwesthoek. Verder wordt onder de noemer ‘Recovery demography of Black-tailed Godwits’ internationaal research gedaan naar de gruttodemografie en brengt het onderzoek ‘Black-tailed Godwits and the world’ de gruttotrek in kaart. Het programma ‘Ruff, lapwings and other meadowbirds’ richt zich juist op kemphanen, kieviten, wilsters en andere weidevogels. Behalve beroepsmatig, zijn diverse wetenschappers ook persoonlijk betrokken bij Kening fan ‘e Greide.

Links

Video: Duizenden grutto’s boven rijstvelden in Portugal
Een uur lang Theunis op Radio 1
Documentaire De Nederlandse grutto

Populatie en gedrag van weidevogels in kaart brengen. 2012 – heden (betreft onderzoek waarin KfeG een rol speelt). Theunis Piersma Rijksuniversiteit Groningen, Skriezekrite Idzegea, Provincie Fryslân